Aleksandar Mitić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Magistar političkih nauka (1974), redovni predavač na kursu o novinskom izveštavanju u kriznim situacijama na FPN-u Beogradu; kao dopisnik AFP 1995-2000. bio jedini novinar koji je izveštavao o celom toku NATO bombardovanja, nalazeći se na Kosovu. Otada stalno izveštava o krizama u regionu i redovni je saradnik Međunarodne mreže za bezbednost u Cirihu, Tranzicije direktno (Prag) i NIN-a u Beogradu. Dobitnik međunarodnih nagrada.

PERIODIKA

KOSOVO I METOHIJA - PETI ČIN DRAME (II)

Osnovni stav autora, zasnovan na podrobnom istraživanju je da bi nezavisnost Kosova bila u direktnoj suprotnosti sa Rezolucijom 1244, SB UN i načelima međunarodnog prava. Politički bi to bio opasan presedan za secesionističke aspiracije mnogobrojnih etničkih grupacija širom sveta i otuda pretnja miru i stabilnosti u mnogim delovima sveta. Nasuprot neutemeljenim stavovima proalbanskih lobista, autori predložu različita alternativna rešenja za kosovski problem, koja bi bila između prethodnog statusa ove srpske pokrajine i njene nezavisnosti.

ç