Изабери језик:

Александар Лукић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за новију историју Србије, Београд.

периодика

ПАНДЕМИЗАЦИЈА И НОВА НОРМАЛНОСТ

У овом раду истражујемо феномен проглашене пандемије из 2020. године и процеса који се остварују унутар такве ситуације. Ради се о процесима у образовању, култури, економији и уопште у друштвеном животу. Ти процеси не би могли да се догађају, да није проглашена пандемија. Основна хипотеза у раду састоји се у тврдњи да живимо у преломном времену које би требало да успостави ново стање ствари у јавном и приватном животу. То ново стање ствари подразумева заправо нову парадигму која представља својеврсну рефеудализацију у погледу различитих параметара који се односе на значајно ускраћивање основних права и слобода. Нова парадигма подразумева значајан степен контроле који укључује разне облике надзора и присилних медицинских третмана. Ново стање ствари има своје лозинке као што су социјално дистанцирање, нова нормалност, уздржавање од традиције (поздрављање лактањем и песницама уместо руковањем) и сл. Те лозинке супротстављене су пароли слободе, једнакости и братства која је обележила стварање грађанског друштва у доба Француске револуције.

периодика

СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918, КРАТКА ИСТОРИЈА

Приказ књиге: Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914-1918, кратка историја, Београд 2014, стр. 296.