Изабери језик:

Александар Клевернић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Рума

периодика

РАЗВОЈ ГЛОБАЛИЗМА КАО ЕКОНОМСКОГ ФЕНОМЕНА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПОЛИТИКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Предмет овог рада је глобализам као економски феномен и његов утицај на пољопривреду Европске уније. Један од циљева овог рада је научна дескрипција врло комплексног феномена као што је глобализам, као и његов утицај на развој и садашње стање пољопривреде Европске уније. Примарни циљ је да докажемо да и поред великог утицаја глобализма на традиционално конзервативно тржиште Европске уније, такав утицај није доживео у већој мери рефлексију на пољопривредну политику. Напротив, у овом раду закључујемо да се пољопривредна политика Европске уније није значајније променила у правцу либерализације коју потенцира глобализам, као и да се интервенционизам (политика субвенционисања као смртни непријатељ либералног схватања економских токова) у оквиру ове политике није временом смањиo. Главни кривац оваквог исхода су јасне преференције произвођача из земаља чланица Уније и немоћ наднационалних институција Уније у спровођењу либералнијег амбијента у оквиру пољопривреде. До овог закључка дошли смо користећи теоријски приступ интергаверментализма (предност националне суверености у односу на наднационалност по питању пољопривреде) као и приступ либералног интергаверментализма Ендрјуа Моравчика, где смо искористили став да једном формиране наднационалне институције никада неће имати потпуну самосталност и да ће увек фактички бити подређене државама чланицама. У овом раду у оквиру методологије примењујемо идеализовани модел (тежња држава чланица и произвођача ка максимизирању користи у оквиру пољопривредне политике ЕУ). За прикупљање података, као део секвенционалне анализе која обухвата само аспект предмета истраживања, користимо анализу садржаја, а која обухвата коришћење релевантне литературе по питању глобализма и Заједничке пољопривредне политике.