Изабери језик:

Александар Ђокић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

САВРЕМЕНА КОМУНИТАРИСТИЧКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА – ПРИКАЗ ЈЕДНОГ САВРЕМЕНОГ ПОЛИТИКОЛОШКОГ СТАНОВИШТА

У раду се даје концизан и прегледан приказ тзв. комунитаристичке политичке теорије која је једна од доминантнијих социолошко-политиколошких теорија међу савременим теоретичарима. У раду се спецификује однос комунитарситичке теорије према либералној политичкој теорији коју настоји да критикује и превазиђе. У том контексту се тематизују основни појмови на којима почива комунитаристичка теорија као што су појмови општег добра, позитивних права и сопства. Рад обрађује појединачно и кључне политичке списе који су утицали на формулисање и разраду комунитаристичке теорије и пружа приказ појединачне мисли најистакнутијих комунитаристичких мислилаца као што су Аластер Мекинтајер, Чарлс Тејлор, Мајкл Сандел и Мајкл Волцер. У закључним напоменама рада се даје критичка оцена теоријских домета комунитаристичке политичке теорије и разматрају се могућности њене практичне политичке апликације.

периодика

ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈИ СТРАН ДВОДОМНИ ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ – СОЦИОЛОШКО-ПОЛИТИКОЛОШКА АНАЛИЗА

Рад нуди социолошко-политиколошку анализу парламентарних облика који су били присутни у новијој историји Србије (и Југославије), при чему се пажња фокусира на епизоде „дводомности“ у нашој парламентарној историји, односно на анализу појаве дводомног парламента у нашем институционалном животу. Пажљиво се анализирају епизоде „дводомности“ у нашој новијој институционалној историји и извлачи се коначан закључак о (не)пријемчивости овог институционалног облика на конкретној друштвеној подлози српскога/југословенскога друштва.