Изабери језик:

Др Милош Јевтић

Др Милош Јевтић је научни сарадник у Институту за политичке студије, Београд. Постао је доктор психолошких наука 2022. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Бави се темама из области социјалне психологије, са фокусом на колективна сећања, социјални идентитет и склопове уверења које одржавају међуетнички антагонизам. Има богато искуство у примени различитих квалитативних и квантитативних метода у емпиријским истраживањима. Oд доласка на Институт 2018. године, његов ангажман одликују учешћа на националним и међународним конференцијама, радови у зборницима и часописима, као и сарадња на различитим истраживачким пројектима.