Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

ZORAN VIDOJEVIĆ: DEMOKRATIJA NA ZALASKU

Sažetak

Prikaz knjige: Zoran Vidojević, Demokratija na zalasku, Beograd, Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010, str. 345.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2010 УДК 321.7(049.3) 266-270
ç