Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZLOUPOTREBA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U EKSTREMISTIČKE I TERORISTIČKE SVRHE

Sažetak

U radu se istražuje moguća zloupotreba veštačke inteligencije u ekstremističke i terorističke svrhe. Imajući u vidu sve veću digitalizaciju i robotizaciju društva, sasvim je realno očekivati i sve veću upotrebu veštačke inteligencije u bezbednosnom kontekstu, što će svakako zloupotrebiti ekstremističke i terorističke grupe. Autori opisuju kroz niz relevantnih primera na koje sve načine teroristi zloupotrebljavaju veštačku inteligenciju, stavljajući poseban akcenat na upotrebu bespilotnih letelica, tj. dronova. U radu se najpre elaboriraju savremeni trendovi u određenju fenomena ekstremizma i terorizma, pronalaze se njihove tačke dodira i distanciranja, da bi se u nastavku detaljno analizirala upotreba dronova u delovanju tzv. „Islamske države”, „Hezbolaha” i Huta u Jemenu. Cilj rada je procena opasnosti koju ekstremisti i teroristi predstavljaju po savremeno društvo, u kontekstu zloupotrebe veštačke inteligencije.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 004.8:327.88 201-221
ç