Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKI PRISTUP DRŽAVI I DEMOKRATIJI

ŽIVOT U TOROOVSKOJ ŠUMI ILI U GLOBALISTIČKOJ DŽUNGLI?

Sažetak

Autorka, ukazujući u članku na postojanje različitih, pa i pogrešnih (re)interpretacija Toroovog koncepta građanske ne­poslušnosti, nastoji da pruži jedno drugačije tumačenje kojim se razotkriva njegova zapravo značajna korisnost, inspitrativna i revitalizujuća uloga, kada je u pitanju savremeni čovek, sa okrnjenim ljudskim dignitetom, izgubljenim duhovnim vrednostima i narušenim moralnim integritetom, i njegovo otuđeno i dehumanizovano društvo, koji su se našli u vrtlogu globalističke džungle. Želi se pokazati da Toroov koncept nudi jednu alternativu življenja, koja u neorobovlasničkim uslovima naše neoliberalističke stvarnosti može biti spasonosna. Ovaj stari, ali danas izvanredno aktuelan i savremen koncept zahteva novog, oslobođenog i moralno obnovljenog čoveka koji je i odgovoran i delatno orijentisan građanin. A samo udruženi delatni građani čine snagu socijalnog kapitala koji može igrati potencijalno značajanu ulogu u jačanju demokratskih, institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, i to kako u nacionalnim, tako i u internacionalnim, transnacionalnim i globalnim okvirima.

Ključne reči:

Reference

  1. “About Henry David Thoreau”, http://www.thoreausociety.org/_news_abouthdt.htm (20/10/2012).
  2. American Transcendentalism Web, http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/, 15/10/2012.
  3. Buber, Martin, “Man’s Duty as Man”, in: John Harland Hicks (ed.), Thoreau in Our Season, University of Massachusetts Press, Amherst, 1962.
  4. “Civil Disobedience (Thoreau)”, http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Disobedience_(Thoreau), 15/10/2012.
  5. Conrad, Randall, “Henry David Thoreau: Who He Was & Why He Matters”, in: The Thoreau Reader, http://thoreau.eserver.org/whowhy.html (16/10/2012).
  6. Lewis, Leary, Review of the Books: The Days of Henry Thoreau by Walter Har­ding; Thoreau in Our Season by John H. Hicks, The New England Quarterly, 40, No. 1, Mar. 1967.
  7. Maynard, W. Barksdale, Walden Pond: A History, Oxford University Press, New York, 2005.
  8. Миндеровић, Зора, „Предговор“, у: Хенри Дејвид Торо, Валден; О грађанској непослушности, Српска књижевна задруга, Београд, 1981.
  9. Мировић, Александра, „Грађанска непослушност и приговор савести: Концептуални развој и појмовно разграничење“, Политичка ревија, вол. 22, бр. 04/2009. Мировић, Александра, „Кратки осврт на историјат модерног развоја идеје и праксе грађанске непослушности“, Политичка ревија, вол. 31, бр. 1/2012.
  10. Мировић, Александра, „Криза легитимности и престанак политичке облигације, или право и дужност грађанске непослушности“, Српска политичка мисао, вол. 27, бр. 01/2010.
  11. Mirovic, Aleksandra, “Moving Conceptual Limits of Civil Disobedience: The Case of Serbia”, Serbian Political Thought, 2, No. 1-2/2010.
  12. Мировић, Александра, Оглед о грађанској непослушности Редефинисање савременог концепта грађанске непослушности и граница политичке облигације: Случај Србије, Службени гласник, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  13. Мировић, Александра, „Савремена схватања грађанске непослушности“, По­литичка ревија, вол. 23, бр. 01/2010.
  14. Молнар, Александар, „Историјски развој грађанске непослушности“, у: исти аутор, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  15. Rosenwald, Lawrence, “The Theory, Practice & Influence of Thoreau’s Civil Di­sobedience”, in: William E. Cain (ed.), A Historical Guide to Henry David Thoreau, Oxford University Press, New York, 2000.
  16. Schroeder, Steven, “All Things New: On Civil Disobedience Now”, Essays in Phi­losophy, 8, No. 2, June 2007, Article 11, http://commons.pacificu.edu/eip (11/10/2012).
  17. “Selected Thoughts of Henry Thoreau”, http://www.thoreausociety.org/ (20/10/2012).
  18. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност“, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  19. Торо, Хенри Дејвид, О дужности грађанина да буде непослушан и други есеји (Civil Disobedience and Other Essays), прев. Зора Миндеровић и др Пре­драг Новаков, Global Book (едиција „Слобода избора“, књ. 6), Нови Сад, 1997.
  20. Торо, Хенри Дејвид, Валден; О грађанској непослушности, Српска књижевна задруга, Београд, 1981.
  21. Walker, Howe Daniel, Henry David Thoreau on the Duty of Civil Disobedience, Clarendon Press, Oxford, 1990.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2012 УДК 323.25:321.01 233-251
ç