Изабери језик:
Тема броја

ПАТРИОТИЗАМ И НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА

ЗАШТО СЕ РАСПАДАЈУ ДРЖАВЕ?

Сажетак

Услед одсуства јасних (државотворних и националних) идеја јавља се аномија који доводи до урушавања друштва и државе. Аномија je, дакле, неусаглашеност нормативно-функционалних захтева система и реално понашање индивидуа, које води ка отуђењу индивидуа од друштва. Друштво нема могућности дa усмери понашање индивидуа у институционалне оквире на које су раније навикли, а људи, лишени вредносно-нормативне оријентације, налазе ce y стању или крајње узнемирености или дубоке депресије, делују у стра­ху или ризикујући, вођени тренутним интересима и самим тиме престају дa реорганизују структурне елементе друштва-система. Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво и за државу. Личност се десоцијализује, губи навике моралног, правног регулисања свог понашања, мотивација постаје утилитарна, примитивно-хедонистичка, на нивоу физиолошких потреба. Друштво и држава почињу да се распадају, jep се не реорганизују некад стабилне социјалне везе, односи и политичке институције.

кључне речи:

Референце

  1. Авторский коллектив: Социология, «ТетраСистемс», Минск, 1998.
  2. Авторский коллектив: Общая социология, Инфра М, Москва, 2000.
  3. Басара, Светислав: Зашто се Србија распада, http://www.politikars/rubrike/Kulturni-dodatak/Zashto-se-Srbija-raspada.sr.html
  4. Без национальной идеи Россия распадется, http://asbyst.liejournal.com/3450.htm
  5. Гаврић, Никола М.: Друштвена мисао Ивана А. Иљина, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 136.
  6. Da li se Srbija polako raspada, http://www.dnevniavaz.ba/forum/showthread.php?2758-Da-li-se-srbija-polako-raspada;
  7. Ивашов, Леонид. США распадется через 17 лет, http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=l0
  8. Кљакић, Слободан: Преуређење уместо разбијања Србије, http://www.nspm.rs/hronika/slobodan-kljakicpreuredjenje-umesto-razbijanja.html
  9. Кољевић, Богдана: Државно питање Србије, у зборнику: Србија политички u институционални изазови, Приредили: Момчило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  10. Малек, Мартин: РАСПАД ГОСУДАРСТВ КАК ЯВЛЕ­НИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, http://www.acnis.am/book2006/mal ek. htn
  11. Милошевић, Зоран: На корак до распада, Печат, бр. 156, Београд, 11. март 2011.
  12. Милошевић, Зоран: Нацрт Статута Војводине – основ за денацификацију Срба у покрајини, у зборнику: Србија – по­литички и институционални изазови, Приредили: Мом­чило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  13. Милошевић, Зоран: Ћирилица, правосуђе и српска држава, Политична ревија, бр. 1, Београд, 2010.
  14. Милошевић, Зоран: О појму и теоријама политичке модернизације, Српска политичка мисао, бр. 3, Београд, 2008.
  15. Милошевић, Зоран: Независност Космета – историјско подсећање и нова питања?, Политичка ревија, бр. 1, Београд, 2008.
  16. Милошевић, Зоран: Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, Слобомир – Бијељина, 2009, стр. 208.
  17. Милошевић, Зоран: Турска и неоосманизам, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2010.
  18. Ненадић, Данијела: Идентитет и вредности: улога и значај националног идентитета у контексту глобализације, Политичка ревија, бр. 1, Београд, 2007, стр. 177 198.
  19. Осторожно, страны распадаются! http://www.vazhno.ru/ important/article/4611/
  20. Podržimo raspad Srbije, http://sr-rs.facebook.com/pages/Podr%C5%BEimo-raspad-Srbije/141302905893238?v=info
  21. Референдум в Судане – крупнейшее государство Афри­ки распадается надвое, 9 января 2011, http://www.newsru.com/world/09jan2011/sudan.html
  22. Straw, Jack: UK Foreign Secretary Straw Views ‘Rebuilding of Afghanistan,’ Foreign & Commonwealth Office, October 22, 2001.
  23. Siegelberg, Jens: »Staat und internationales System—ein struk­turgeschichtlicher Überblick«, Strukturwandel internationa­ler Beziehungen. Zum Verhältnis von Staat und internationa­lem System seit dem Westfälischen Frieden, Jens Siegelberg/ Klaus Schlichte, Hg. Wiesbaden 2000, 51.
  24. Соловьев, А. И.: Политология, Аспент Прес, Москва, 2005, стр. 207 208.
  25. Табачник, Дмитрий: Идеология ущербности, или По­чему распадаются государства, http://lstolica.com.ua/2764.html
  26. Todorović: Novim regionima priprema se raspad Srbije, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/todorovic:-novim-regionima-priprema-se-raspad-srbijehtml;
  27. http://www.regnum.ru/news/polit/1377965. html#ixzz1H3InU38c ;
  28. http://www.webarhimed.ru/page-321.html
периодика Национални интерес 1/2011 УДК: 321.01 243-261