Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI

ZAŠTO (NI)SU LIBERALI – G17 PLUS I LDP? IZNOVA O „KRHKOJ LIBERALNOJ VERTIKALI“ U SRPSKOJ POLITICI

Sažetak

Analiza je usmerena na davanje odgovora na pitanje da li se i u kojoj meri dve relevantne parlamentarne političke stranke G17 Plus i Liberalno demokratska partija (LDP) zaista mogu označiti kao liberalne, budući da se one tako deklarišu i samorazumevaju. Da bi se dao odgovor na ovo pitanje autor ukratko izlaže ključne tendencije inkorporacije Zapadne liberalne ideološke matrice u post-komunističkim zemljama Centralno-Istočne Evrope. Poseban naglasak u analizi je stavljen na preteče današnjih liberalnih partija u Srbiji na tzv. „anarholiberale“ pro-reformski orijentisane komunističke lidere koji su krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog veka pokušali da u ekonomiji sprovedu modernizacijski projekat laisseizfaire, pro-tržišno orijentisanih reformi. Autor ukazuje na činjenicu diskontinuiteta u održanju tzv. „liberalne vertikale“ da su liberalno orijentisani političari i liberalno orijentisana politika u Srbiji gotovo potpuno utihnuli na političkoj sceni Srbije u poslednje tri decenije XX veka, nakon pada srpskih anarho-liberala, 70-ih godina. Tek će u drugoj deceniji obnove partijskog pluralizma sa pojavom dve partije koje su predmet ovog rada G17 Plus i LDP liberalna opcija ponovno početi da se rehabilituje, da se iznova redefiniše i promoviše na političkoj sceni Srbije. Analiza programskih odrednica ovih dveju partija u odnosu na temeljne vrednosti liberalizma: nemešanje države, princip građanstva, slobode i tržišne ekonomije pokazala je da je G17 Plus uspela da koncipira ideološki konzistentnu (neo)liberalnu legitimacijsku matricu, dok je LDP iskazao neuobičajenu meru eklekticizma, čak i neočekivanih ideoloških devijacija. Od kojih su ilustrativni anarhistički animozitet koji ova partija izražava prema državi i njenim institucijama, i zalaganje za sprovođenje korektivne pravde lustracije, koja su pre simptomatična za revolucionarne partije ortodoksne levice. U tom smislu se LDP može označiti kao „anarho-liberalna“ stranka, dok su G17 Plus, u ideološkom smislu „neo-liberali“ U domenu ekonomskog programa, obe se partije kreću u orbiti socijal-liberalizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић Слободан, (2009), Елита, грађанство и слаба држава. Србија после 2000, Београд: Службени гласник (друго издање)
  2. Beveridge William, (1945), Why I am a Liberal?, London: Jenkins
  3. Beveridge William, (1944), Full Employment in a Free Society: A Рeport, Lon­don: Allen and Unwin
  4. de Рuggiero Guido, (1981), The History of European Liberalism, Glocester, Mass.: Peter Smith
  5. Ђукић Славољуб, (1990), Слом српских либерала: Технологија политичких обрачуна Јосипа Броза, Београд: Филип Вишњић
  6. Gray, John (1989), Liberalism, Minneapolis: University of Minnesota Press.
  7. Hall Stuart, (1986), “Variants of Liberalism”, in: Politics and Ideology, Donald James, Hall Stuart (eds.), Milton Keynes: Open University Presss
  8. Hanley Sean, (1999). “The New Рight in the New Europe? Unravelling the Ideo­logy of “Czech Thatcerism”, Journal of Political Ideologies, 4 (2), 163-189
  9. Koštunica, Čavoški (1985), Party Pluralism or Monism: Social Movements and the Political System in Yugoslavia 1944-1949, Boulder: East European Mono­graphs
  10. Mill John Stuart, (1986), On Liberty, London: Penguin Books
  11. Ненадовић Александар, Главни уредник (“Политика” и пад српских либерала 1969-1972), Београд: Политика АД
  12. Никезић Марко (2003), Крхка српска вертикала, Београд: Хелсиншки одбор за људска права
  13. Попов Небојша (1989), Contra Fatum (Случај групе професора Филозофског факултета у Београду, 1968-1988), Београд: Младост
  14. Pamet P. Sabrina (2006), The Three Yugoslavias: State-building and legitimation 1918-2005, Indiana University: Indiana University Press
  15. Pawls John, (1971), A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press
  16. Тепавац Мирко (1998), Сећања и коментари, Београд: Б92
  17. Вујачић Илија, (2007), „Либерализам и политичке странке у Србији“, у: Идеологија и политичке странке у Србији, Лутовац Зоран (ур.), Београд: Fri­edrich Ebert Stiftung, Факултет политичких наука, Институт друштвених наука
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 329.12(497.11) 335-361
ç