Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 2-3/2018

ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

Сажетак

У овом раду аутори анализирају кључне аспекте уставне жалбе као средства за заштиту социјалних права. Први део рада је посвећен објашњењу појма социјалних права и међународним инструмената којима се предвиђају људска права, као и основним начелима у Уставу Републике Србије која се односе на социјална права.

Други део рада је посвећен дефинисању института уставне жалбе, циљевима и њеним дометима. У домаћем правном систему, уставна жалба представља последње правно средство које се може користити за заштиту повређених права и слобода.

Аутори анализирају одређене недовољно прецизиране аспекте института уставне жалбе и указују на неопходност ужег одређења основа за подношење уставне жалбе, едуковања стручне и лаичке јавност како би се уставна жалба заиста и користила као правно средство ultima ratio.

кључне речи:

Референце

  • Вујадиновић Драгица, Цивилно друштво и политичке институције – Србија у вртлогу промена, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2009.
  • Вукчевић Младен, Чупић Данило, „Уставна жалба као средство заштите људских права и слобода“, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2011, стр. 212-231.
  • Димитријевић Војин; Поповић, Драгољуб; Папић. Татјана; Петровић, Весна, Међународно право људских права, Београдски центар за људска права, Београд 2007.
  • Кошутић, Будимир, Основи права Европске уније, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.
  • Крбек, Иво, Уставно судовање, Југословенска академија знаности и уметности, Загреб 1960.
  • Лилић Стеван, Упоредно право – Управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду. Београд 2010.
  • Лубарда Бранко, Европско радно право, ЦИД, Подгорица 2004.
  • Лубарда Бранко, Радно право – Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.
  • Лубарда, Бранко, Ревидирана европска социјална повеља, Обавеза државе и улога социјалних партнера после ратификације, Социјално-економски савет Републике Србије, Swiss Labour Assistance, Београд, 2009.
  • Лубарда Бранко, Увод у радно право са елементима социјалног права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015.
  • Марковић Ратко, Покретање уставног спора о уставности нормативних аката, Институт за упоредно право, Београд 1973.
  • Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008.
  • Настић Маја, Компаративна анализа европског и система заштите људских права у поступку по уставној жалби, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2012.
  • Ненадић Боса, „Уставна жалба као правно средство за заштиту људских права и основних слобода у Републици Србији“, Internet, http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/03/Bosa-Nenadicpredsednica-ustavnog-suda-RS-Ustavna-zalba.pdf,  20/01/2019
  • Пајванчић Маријана, Коментар Устава Републике Србије, Фондација Конрад Аденауер, Београд 2009.
  • Симовић Дарко, „Уставна жалба – теоријско правни оквир“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, Београд 2012, стр. 203-223.
  • Стојановић  Драган, „Уставно судство и заштита права човека и грађанина“, Правни живот, бр. 12, Београд 1995, стр. 185-199.
  • Томић Зоран, „Право на правни лек против државно-управне самовоље“, Правни живот, бр. 9, Београд 1995, стр. 693-705.
  • Шундерић Боривоје, Право Међународне организације рада, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2001.
  • Udombana Nsongurua; Besirevic Violeta, Re-thinking Socio-Economic Rightsinan In ecure World, CEU, Budapest 2006, pp. 188–201.
периодика Социјална политика 2-3/2018 2-3/2018 УДК 342.734:342.565.2 75-91