Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZAMIŠLJENOST I(ILI) IZMIŠLJENOST NACIJE – o Andersonovom određenju nacije

Sažetak

Ovaj rad se bavi Andersonovim određenjem nacije kao „zamišljene“ zajednice. Problematizuje se odnos pojmova zamišljanja i izmišljanja i ukazuje na teorijsku i praktičnu plodnost prikazanog određenja ali i upućuje namoguće prigovore ovakvoj koncepciji „nacije“. Andersonova definicija ne samo da predstavlja otklon od marksističke percepcije ovog fenomena (pa samim tim i stanovišta ovog autora), već ne daje pravo ni nacionalističkom glorifikovanju naciona­lizma. U pitanju je pre svega metodološki koncept koji nam može biti od pomoći u analizi tekućih društvenih dešavanja i doprineti našem razumevanju kompleksnosti samog problema, njegovih dobrih i loših strana. Ovakav pristup problematici nacionalizma naročito može biti koristan u razmatranju procesa kroz koje prolaze istočnoevropske zemlje u tranziciji.

Ključne reči:

Reference

  1. Arash Abazadeh, „Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Na­tion? Four Arguments“ u American Political Science Review, 96, No. 3, 2002.
  2. Arash Abizadeh, „Historical Truth, National Myths and Liberal Democ­racy: On the Coherence of Liberal Nationalism“, The Journal of Political Philosophy, Volume 12, Number 3, 2004.
  3. Arash Abizadeh, „Liberal Nationalists versus postnational social integra­tion: on the nation’s ethno-cultural particularity and ‘concreteness’“ u Na­tions and Nationalism, 10 (3), 2004.
  4. Бенедикт Андерсон, Нација – замишљена заједница, Плато, Београд 1998.
  5. David Miller, On Nationality, Oxford, University Press, 1995.
  6. Ернест Ренан, „Шта je народ?“, Свети Сава, Београд, 1883.
  7. Иван Јанковић „Либерални национализам“, www.katalaksija.com.
  8. Милена Пешић, Александар Новаковић, Слобода и јавност: одређење, проблематизација и значај, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  9. Младен Лазић, Систем и слом: Распад социјализма и структура југословенског друштва, Филип Вишњић, Београд 1994.
  10. Notions of Nationalism, ed.by Sukumar Periwal, Central European Uni­versity Press, Budapest, London, New York, 1995.
  11. Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, 1993.
PERIODIKA Politička revija 4/2009 УДК: 316.356.4 187-198
ç