Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗАМИШЉЕНОСТ И(ИЛИ) ИЗМИШЉЕНОСТ НАЦИЈЕ – о Андерсоновом одређењу нације

Сажетак

Овај рад се бави Андерсоновим одређењем нације као „замишљене“ заједнице. Проблематизује се однос појмова замишљања и измишљања и указује на теоријску и практичну плодност приказаног одређења али и упућује намогуће приговоре оваквој концепцији „нације“. Андерсонова дефиниција не само да представља отклон од марксистичке перцепције овог феномена (па самим тим и становишта овог аутора), већ не даје право ни националистичком глорификовању национа­лизма. У питању је пре свега методолошки концепт који нам може бити од помоћи у анализи текућих друштвених дешавања и допринети нашем разумевању комплексности самог проблема, његових добрих и лоших страна. Овакав приступ проблематици национализма нарочито може бити користан у разматрању процеса кроз које пролазе источноевропске земље у транзицији.

кључне речи:

Референце

  1. Arash Abazadeh, „Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Na­tion? Four Arguments“ u American Political Science Review, 96, No. 3, 2002.
  2. Arash Abizadeh, „Historical Truth, National Myths and Liberal Democ­racy: On the Coherence of Liberal Nationalism“, The Journal of Political Philosophy, Volume 12, Number 3, 2004.
  3. Arash Abizadeh, „Liberal Nationalists versus postnational social integra­tion: on the nation’s ethno-cultural particularity and ‘concreteness’“ u Na­tions and Nationalism, 10 (3), 2004.
  4. Бенедикт Андерсон, Нација – замишљена заједница, Плато, Београд 1998.
  5. David Miller, On Nationality, Oxford, University Press, 1995.
  6. Ернест Ренан, „Шта je народ?“, Свети Сава, Београд, 1883.
  7. Иван Јанковић „Либерални национализам“, www.katalaksija.com.
  8. Милена Пешић, Александар Новаковић, Слобода и јавност: одређење, проблематизација и значај, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  9. Младен Лазић, Систем и слом: Распад социјализма и структура југословенског друштва, Филип Вишњић, Београд 1994.
  10. Notions of Nationalism, ed.by Sukumar Periwal, Central European Uni­versity Press, Budapest, London, New York, 1995.
  11. Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, 1993.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 316.356.4 187-198