Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

Zalazak: Kriza Evropske unije i pad Rimske republike – nekoliko povjesnih analogija

Sažetak

Prikaz knjige: Davida Engelsa, Zalazak: Kriza Evropske unije i pad Rimske republike – nekoliko povjesnih analogija. Zagreb: Litteris. 344 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2020 3/2020 УДК 316.42(4)(049.3) 377-388
ç