Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЗАДРУЖНА ДЕМОКРАТИЈА У ФУНКЦИЈИ МОДЕЛА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Савременом друштву уместо посредне све је потребнија непосредна демократија. Задружна демократија заснована на изворним задружним принципима може бити драгоцен путоказ у трагању за најефикаснијим моделом демократизације политичких инстиуција. Сходно томе у раду се закључује: да задружна демо­кратка није привремена, него историјска алтернатива капитализму и представничкој демократији; што се задружна начела шире примењују, друштвено-економске једнакости се шире на целу друштвену репродукцију; значајна предност задругарства је у сарадњи, док се капиталистичко предузетништво одржава на општој конкуренцией; за разлику од најамних радника који за успех капиталистичког предузећа нису много заинтересовани, задругом непосредно управља ју сви задругари па су сви и заинтересовани за резултате њеног рада; задружна организација за разлику од политичке организације почиње из народа, а не из националног центра.

 

кључне речи:

Референце

  1. Џемс Питер Ворбас, Задружна демократија, Задружна штампарија, Београд, 1935.
  2. Зорка Вујатовић-Закић, Кооп-менаџмент, Дунав група, Дунав а.д., 2000.
  3. Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  4. Драган Марковић, Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Београд, 2002.
  5. Драган Марковић, „Перспективе демократизације отуђене политичке власти“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  6. Задругарство у процесу транзиције, Друштво економиста Београда, Београд, 2002.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 334.73.01:321.7 355-370