Izaberi jezik:
Tema broja

LOKALNA SAMOUPRAVA

ZADRUŽNA DEMOKRATIJA U FUNKCIJI MODELA DEMOKRATIZACIJE POLITIČKIH INSTITUCIJA

Sažetak

Savremenom društvu umesto posredne sve je potrebnija neposredna demokratija. Zadružna demokratija zasnovana na izvornim zadružnim principima može biti dragocen putokaz u traganju za najefikasnijim modelom demokratizacije političkih instiucija. Shodno tome u radu se zaključuje: da zadružna demo­kratka nije privremena, nego istorijska alternativa kapitalizmu i predstavničkoj demokratiji; što se zadružna načela šire primenjuju, društveno-ekonomske jednakosti se šire na celu društvenu reprodukciju; značajna prednost zadrugarstva je u saradnji, dok se kapitalističko preduzetništvo održava na opštoj konkurencieй; za razliku od najamnih radnika koji za uspeh kapitalističkog preduzeća nisu mnogo zainteresovani, zadrugom neposredno upravlja ju svi zadrugari pa su svi i zainteresovani za rezultate njenog rada; zadružna organizacija za razliku od političke organizacije počinje iz naroda, a ne iz nacionalnog centra.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Џемс Питер Ворбас, Задружна демократија, Задружна штампарија, Београд, 1935.
  2. Зорка Вујатовић-Закић, Кооп-менаџмент, Дунав група, Дунав а.д., 2000.
  3. Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  4. Драган Марковић, Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Београд, 2002.
  5. Драган Марковић, „Перспективе демократизације отуђене политичке власти“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  6. Задругарство у процесу транзиције, Друштво економиста Београда, Београд, 2002.
PERIODIKA Politička revija 1/2012 УДК: 334.73.01:321.7 355-370
ç