Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗАДРУГАРСТВО И ДЕМОКРАТИЈА

Сажетак

Предмет рада је задружно управљање засновано на изворним задружним принципима и задружна демократија. Основни циљ рада је да укаже на значај који би задругарство могло имати за развој демократије и друштва у Србији. У складу са циљем рада коришћена је компаративна и дијалектичка метода. У анализи се указује на демократичност изворних задружних принципа и на одређене економске и друштвене предности које задруге имају у односу на капиталистичко предузеће. Основна предност задруге је што има и економску и социјалну функцију, док је капиталистичко предузеће чисто економска организација. Обезбеђивањем економске сигурности, задругари здруженим снагама истовремено обезбеђују и своју социјалну сигурност. Задруге су демократске организације којим управљају и чији рад контролишу њихови чланови, тако што активно учествују у утврђивању пословне политике, одлучивању и спровођењу заједничких одлука. Задругарство, због својих предности, може бити значајан фактор у обезбеђивању одрживог економског и друштвеног развоја у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Birchall, Johnston, Cooperatives and the Millenium Development Goals, Cooperative Branch &Policy, Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives, Geneva, ILO, 2004.
  2. Бугарин, Ђорђе, Томић, Данило, Гулан, Бранислав: Зашто и како се организовати у задруге, САНУ, Одбор за село, Београд, 2012.
  3. Век и по задругарства, Задружни савез Југославије, Београд, 1995.
  4. Ворбас, П. Џемс, Задружна демократија, Задружна штампарија, Београд, 1935.
  5. Вујатовић-Закић, Зорка, Кооп-менаџмент, Дунав, група Дунав превинг а.д., Београд, 2000.
  6. Маричић, Бранко, Задругарство у времену транзиције, СНС, Научна КМД, Београд, 2006.
  7. Марковић, Драган, „Задружна демократија у функцији модела демократизације политичких институција“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  8. Марковић, Драган, Задружно управљање, ЗСЈ-СНС, Београд, 2001.
  9. Марковић, Драган, Изазови локалне самоуправе, Научна КМД, Београд, 2014.
  10. Марковић, Драган, Од посредне ка непосредној демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  11. Марковић, Драган, „Пословни морал у задругарству у функцији модела демократизације друштва“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  12. Марковић, Живко, Путеви и странпутице Србије: самоуправљање, транзиција, задругарство, Научна КМД, Београд, 2013.
  13. Николић, М. Марија, Еволуција задружног законодавства у Европи, Друштво аграрних економиста Србије, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 1/2016 УДК 334.73.01:321.7 79-93