Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZADRUGARSTVO I DEMOKRATIJA

Sažetak

Predmet rada je zadružno upravljanje zasnovano na izvornim zadružnim principima i zadružna demokratija. Osnovni cilj rada je da ukaže na značaj koji bi zadrugarstvo moglo imati za razvoj demokratije i društva u Srbiji. U skladu sa ciljem rada korišćena je komparativna i dijalektička metoda. U analizi se ukazuje na demokratičnost izvornih zadružnih principa i na određene ekonomske i društvene prednosti koje zadruge imaju u odnosu na kapitalističko preduzeće. Osnovna prednost zadruge je što ima i ekonomsku i socijalnu funkciju, dok je kapitalističko preduzeće čisto ekonomska organizacija. Obezbeđivanjem ekonomske sigurnosti, zadrugari združenim snagama istovremeno obezbeđuju i svoju socijalnu sigurnost. Zadruge su demokratske organizacije kojim upravljaju i čiji rad kontrolišu njihovi članovi, tako što aktivno učestvuju u utvrđivanju poslovne politike, odlučivanju i sprovođenju zajedničkih odluka. Zadrugarstvo, zbog svojih prednosti, može biti značajan faktor u obezbeđivanju održivog ekonomskog i društvenog razvoja u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Birchall, Johnston, Cooperatives and the Millenium Development Goals, Cooperative Branch &Policy, Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives, Geneva, ILO, 2004.
  2. Бугарин, Ђорђе, Томић, Данило, Гулан, Бранислав: Зашто и како се организовати у задруге, САНУ, Одбор за село, Београд, 2012.
  3. Век и по задругарства, Задружни савез Југославије, Београд, 1995.
  4. Ворбас, П. Џемс, Задружна демократија, Задружна штампарија, Београд, 1935.
  5. Вујатовић-Закић, Зорка, Кооп-менаџмент, Дунав, група Дунав превинг а.д., Београд, 2000.
  6. Маричић, Бранко, Задругарство у времену транзиције, СНС, Научна КМД, Београд, 2006.
  7. Марковић, Драган, „Задружна демократија у функцији модела демократизације политичких институција“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  8. Марковић, Драган, Задружно управљање, ЗСЈ-СНС, Београд, 2001.
  9. Марковић, Драган, Изазови локалне самоуправе, Научна КМД, Београд, 2014.
  10. Марковић, Драган, Од посредне ка непосредној демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  11. Марковић, Драган, „Пословни морал у задругарству у функцији модела демократизације друштва“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012.
  12. Марковић, Живко, Путеви и странпутице Србије: самоуправљање, транзиција, задругарство, Научна КМД, Београд, 2013.
  13. Николић, М. Марија, Еволуција задружног законодавства у Европи, Друштво аграрних економиста Србије, Београд, 2009.
PERIODIKA Politička revija 1/2016 УДК 334.73.01:321.7 79-93
ç