Izaberi jezik:
Tema broja

PRVI SVETSKI RAT - TEME VELIKOG RATA

ZADARSKA REZOLUCIJA (U SPOMEN STO DESET GODINA OD NЈENOG DONOŠENЈA)

Sažetak

Rad ima za cilj da pokaže značaj Zadarske rezolucije (donete 16. i 17. oktobra 1905 u istoimenom gradu), donete zahvaljujući istaknutim srpskim političarima iz Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U to vreme predstavljala je krupan politički događaj u životu južnoslovenskih zemalja koje su bile u sklopu Austrougarske monarhije. Njome su bile ppixvaćene odluke prethodno donešene Riječke rezolucije (donete 3. oktobra 1905), u kojoj je istaknuta želja za poboljišnje državno-pravnog položaja Hrvatske te ujedinjenje sa Dalmacijom, uz uslov da se prizna ravnopravnost srpskog sa hrvatskim narodom u svim sferama političkog i kulturnog života tih pokrajina. Takođe, izražena je podrška mađarskoj opoziciji oko ostvarenja državne samostalnosti uz iste uslove koje su doneli hrvatski političari u Rijeci. Glavna odlika Zadarske rezolucije je u tome što je prvenstveno govorila o srpsko-hrvatskoj saradnji, utemeljujući tako politiku “novog kursa“ koja je bila u svom razvitku na tim prostorima, nasuprot prethodno pomenutoj rezoluciji u kojoj su u centru pažnje bili hrvatsko-mađarski odnosi i saradnja. Zbog njenog liberalnog i demokratskog programa pri­hvatili su je gotovo svi napredniji srpski i hrvatski krugovi tog doba. Zato ovu srpsku rezoluciju koja je doneđena u Donatovom gradu možemo nazvati prekretničkim političkim aktom u unutarpolitičkom pogledu i najvišim dometom srpsko-hrvatskih odnosa pre stvaranja prve zajedničke države tih naroda. Ipak, zbog svog projužnoslovenskog karaktera izazvala je kako odobravanja tako i napade u svim važnijim srpskim i hrvatskim političkim krugovima. U bližoj ili daljoj vezi s pomenutom rezolucijom usledili su u svim ovim zemljama krupni politički događaji koji su nakon Prvog svetskog rata doveli do Ujedinjenja.

Ključne reči:

Reference

  1. „Prenimo se“, Dubrovnik, 38, 25. 5. 1908.
  2. „Задарски састанак“, Dubrovnik, 43, 22. 10. 1905.
  3. „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра 1905“, Застава, бр. 266, 12.4. 1905.
  4. „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра 1905“, Застава, бр. 266, 4. 12. 1905.
  5. „Накнадни избори у Далмацији“, Србобран, бр. 102, 9 (22) 5. 1907.
  6. „Резолуција српске и хрватске омладине у Прагу“, Застава, бр. 224, 15. 9. 1905.
  7. „Српски састанак у Задру“, Застава, бр. 239, 8. 10. 1905.
  8. Beroš Josip, „Zadarsko pitanje“, Zadarska revija, Narodni list, Za­dar, br. 5, 1966.
  9. Čulinović Ferdo, „Zadarska rezolucija“, у Zbornik Zadar (ur. J. Ravlić), Matica Hrvatska Zagreb, 1964.
  10. Ležaić Mirko, Jugoslovenski naprednjački pokret i njegov odjek u Sjevernoj Dalmaciji (prvi dio 1897-1903), N. Čikato, Šibenik 1939.
  11. Lovrenčić Rene, Geneza politike „novog kursa, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1972.
  12. Milutinovic Košta, Vojvodina i Dalmacija 1760-1914, Prosveta, No­vi Sad 1973.
  13. Smodlaka Josip, Izabrani spisi (ur. Ivo Perić i Hodimir Sirotković), Književni krug, Split, 1989.
  14. Екмечић Милорад, Стеарање Југославије II, Просвета, Београд, 1989.
  15. Калинић Војин Д., Културни npenopod Србау Сееерној Далмацији од 1848. до године, Факултет политичких наука, Београд, 2014, докторска дисертација.
  16. Калинић Војин, Допринос Никодима Милаша културном пре­породу Срба у Далмацији, Истина, Београд-Шибеник 2009.
  17. Смодлака Јосип, Записи Дра Смодлаке, Mostart, Земун 2012,
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2015 УДК 323.1(=163.41)(497.5)“1905“ 219-233
ç