Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВУКОВА РЕФОРМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЗАСНИВАЊЕ МОДЕРНЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ

Сажетак

Радом је, у кратким цртама, указано на предисторију борбе коју је Вук Стефановић Караџић повео за српски језик и правопис. Говоримо о сукобима и расколима који су настали у спору око језика нове српске књижевности, који су довели до груписања у две књижевне партије да би им се придружила и трећа. Указујемо на заслуге славеносрпске књижевности у српској култури, као и на разлоге због којих је она морала уступити место новом идиому. Упркос разилажењу с ранијом традицијом, не може се говорити о историјском дисконтинуитету у српској књижевности, поготово о духовном разилажењу. Тема националне историје и колективне судбине српскога народа основна је тема српске књижевности, нове и старе. Општи закључак је да је реформа каква је била Вукова представљала неминовност, а да је срећа што је српски народ имао личност као што је он да је изнесе и спроведе.

кључне речи:

Референце

  1. Даничић Ђуро, Рат за српски језик и правопис, Штампарија Пештанског универзитета, Будим, 1847.
  2. Деретић Јован, Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње, Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  3. Ивић Павле, О Вуку Караџићу, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци; Нови Сад, 1991.
  4. Ивић Павле, Српски народ и његов језик, Српска књижевна задруга, Београд, 1986.
  5. Стефановић Караџић Вук, Срби сви и свуда: о књижевности и језику (предговори, критике, полемике, чланци, писма), Андрићев институт, Андрићград, 2014.
  6. Кољевић Светозар, Наш јуначки еп, Нолит, Београд, 1974.
  7. Королија Мирко, Путописи и репортажеИзабрана дела, БИГЗ: Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  8. Поповић Миодраг, Вук Стеф. Караџић, Нолит, Београд, 1987.
  9. Поповић Миодраг, Историја српске књижевности: Романтизам, књига прва, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1985.
  10. Стојановић Јелица, Пут српског језика и писма, Српска књижевна задруга, Београд, 2016.
  11. Стојановић Љубомир, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Штампарија графичког завода „Макарије“ А. Д, Београд, 1924.
  12. Теодосије, Житије Светог Саве, Српска књижевна задруга, Београд, 1992.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 811.163.41’26”18”:821.163.41 335-350