Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

VUKOVA REFORMA SRPSKOG JEZIKA I ZASNIVANЈE MODERNE SRPSKE NACIONALNE KNЈIŽEVNOSTI I KULTURE

Sažetak

Radom je, u kratkim crtama, ukazano na predistoriju borbe koju je Vuk Stefanović Karadžić poveo za srpski jezik i pravopis. Govorimo o sukobima i raskolima koji su nastali u sporu oko jezika nove srpske književnosti, koji su doveli do grupisanja u dve književne partije da bi im se pridružila i treća. Ukazujemo na zasluge slavenosrpske književnosti u srpskoj kulturi, kao i na razloge zbog kojih je ona morala ustupiti mesto novom idiomu. Uprkos razilaženju s ranijom tradicijom, ne može se govoriti o istorijskom diskontinuitetu u srpskoj književnosti, pogotovo o duhovnom razilaženju. Tema nacionalne istorije i kolektivne sudbine srpskoga naroda osnovna je tema srpske književnosti, nove i stare. Opšti zaključak je da je reforma kakva je bila Vukova predstavljala neminovnost, a da je sreća što je srpski narod imao ličnost kao što je on da je iznese i sprovede.

Ključne reči:

Reference

  1. Даничић Ђуро, Рат за српски језик и правопис, Штампарија Пештанског универзитета, Будим, 1847.
  2. Деретић Јован, Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње, Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  3. Ивић Павле, О Вуку Караџићу, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци; Нови Сад, 1991.
  4. Ивић Павле, Српски народ и његов језик, Српска књижевна задруга, Београд, 1986.
  5. Стефановић Караџић Вук, Срби сви и свуда: о књижевности и језику (предговори, критике, полемике, чланци, писма), Андрићев институт, Андрићград, 2014.
  6. Кољевић Светозар, Наш јуначки еп, Нолит, Београд, 1974.
  7. Королија Мирко, Путописи и репортажеИзабрана дела, БИГЗ: Српска књижевна задруга, Београд, 1996.
  8. Поповић Миодраг, Вук Стеф. Караџић, Нолит, Београд, 1987.
  9. Поповић Миодраг, Историја српске књижевности: Романтизам, књига прва, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1985.
  10. Стојановић Јелица, Пут српског језика и писма, Српска књижевна задруга, Београд, 2016.
  11. Стојановић Љубомир, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Штампарија графичког завода „Макарије“ А. Д, Београд, 1924.
  12. Теодосије, Житије Светог Саве, Српска књижевна задруга, Београд, 1992.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 811.163.41’26”18”:821.163.41 335-350
ç