Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA I ISKUŠENjA SAVREMENE SRBIJE

VREDNOVANJE NACIONALNE TRADICIJE

Sažetak

Očuvanje sopstvene kulturne tradicije jedan je od najvažnijih nacionalnih interesa. U tom procesu bitan činilac je njeno vrednovanje zasnovano na odgovarajućem obrascu koji bi sprečavao ekstreme u odnosu prema kulturnom nasleđu, odnosno njegovom radikalnom osporavanju ili glorifikovanju. Budući da i tradiciju karakteriše promena, autor ukazuje na odgovarajuće odnose prema različitim sadržajima kulturne prošlosti. Za razliku od određenih preživelih i muzejski arhiviranih vrednosti bitnih za razumevanje sopstvene kulturne prošlosti, neki od ovih sadržaja, poput odeća, jela i pića i elemenata narodne arhitekture, mogu ce aktualizovati, oživljavati ili negovati kao deo materijalne i duhovne kulture, umetničkog stvaralaštva i folklornog nasleđa. Takav odnos prema kulturnom nasleđu ukazuje na živu tradiciju koja postoji i u onim transformisanim i preobraženim tradicionalnim vrednostima vezanim za naš svakodnevni život. U ravni jezika, ponašanja, običaja, socijalnih formi, tradicija živi i u našoj savremenoj kulturi, pa je zato od presudnog značaja njeno prepoznavanje, imenovanje i vrednovanje.

Ključne reči:

Reference

  1. Б. Јовановић, “Традиција у светлу промена”, Национални интерес, бр. 3, Београд, 2009.
  2. Б. Јовановић, „Србија и западни Балкан“, Национални интерес, бр. 1. Београд, 2011.
  3. Б. Јовановић, Речник јавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009.
  4. Б. Јовановић, „Симулирање љубави“, Вечерње новости, фебруар, Београд, 2011.
  5. G. Jung, Simboli preobražaja, KD Atos, Beograd, 2005.
  6. Д. Кликовац, Српски језик и језичка култура за разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2011 УДК 316.72 87-99
ç