Изабери језик:
Тема броја

РАТОВИ, ВОЈНЕ УСТАНОВЕ И ОДНОСИ У НАЦИОНАЛНОМ ИСКУСТВУ

ВОЈСКА И ДРЖАВА: ПОЧЕЦИ МОДЕРНЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ

Сажетак

Стварање модерне српске војске представљало је процес скопчан с многим тешкоћама, истим оним које је требало пребродити да би се засновала модерна српска државност. Требало је поднети жртве и примити ризике да би се успело, а успело се понајпре зато што је постојала јавна свест да војска значи државу и да држава значи војску. Таква свест била је општа, делили су је, упркос бројним међусобним разликама, сви актери друштвеног живота у Србији – политички делатници, културни и јавни радници. И што је најважније, свест о значају војске имао је целокупни народ. У овом раду чинимо осврт на саме почетке настајања српске војске и српске државе – време вожда Карађорђа и кнеза Милоша.

кључне речи:

Референце

  • Анић-Вуксановић, Драга (1993) Драга Вуксановић-Анић, Стварање модерне српске војске: француски утицај на њено формирање, Београд, Српска књижевна задруга: Војноиздавачки и новински центар.
  • Арсенијевић-Баталака, Лазар (1898) Лазар Арсенијевић Баталака, Историја српског устанка, Београд, Издање Баталакиног фонда.
  • Вукићевић, Миленко М (1912) Миленко M. Вукићевић, Из војних установа Карађорђева времена, Београд, штампано у државној штампарији Краљевине Србије.
  • Вукићевић, Миленко М (1892) Миленко М. Вукићевић, Улога задруге у нашој борби за ослобођење, Београд, Парна штампарија народно-радикалне странке.
  • Гавриловић, Михаило (1909) Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књ. II, Београд, Задужбина И. М. Коларца.
  • Драгашевић, Јован (1866) Јован Драгашевић, „Мисли о српској војсци“, Војин за 1866.
  • Ђорђевић, Живота (1984) Живота Ђорђевић, Српска народна војска: студија о уређењу народне војске Србије 186–1864, Београд, Народна књига.
  • Историја српског народа, том V–1, (2000) Београд, Српска књижевна задруга.
  • Јакшић, Гргур (1933) Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије, Београд, Народна штампарија.
  • Јовановић, Слободан (1991 а) Слободан Јовановић, „Карађорђе и његове војводе“, Из историје и књижевности, Сабрана дела Слободана Јовановића, књ. 11, Београд, БИГЗ: Југославијапублик: Српска књижевна задруга.
  • Јовановић, Слободан (1991) Слободан Јовановић, „Кнез Милош и сељачко питање“, Из историје и књижевности, Сабрана дела Слободана Јовановића, књ. 11, Београд, БИГЗ: Југославијапублик: Српска књижевна задруга.
  • Караџић Стефановић, Вук (1898) Вук Стефановић Караџић, Скупљени историски и етнографски списи књ. I, Београд,
  • Караџић Стефановић, Вук (1908) Вук Стефановић Караџић, Преписка II, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије.
  • Марковић, Радосав (1957) Радосав Марковић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд, Научно дело, издавачка установа Српске академије наука.
  • Мишковић, Јован (1895) Јован Мишковић, Српска војска и војевање за време устанака од 1804 – 1815, Београд, штампано у штампарији Краљевине Србије.
  • Ненадовић, Матија (1969) Прота Матија Ненадовић, Мемоари, Нови Сад: Београд, Матица српска – Српска књижевна задруга.
  • Новаковић, Стојан (1965) Стојан Новаковић, Село, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Пантелић, Гаја (1980) Гаја Пантелић, „Казивање Гаје Пантелића, Казивања о српском устанку 1804, Београд, Српска књижевна задруга.
  • Петровић, Мита (1901) Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, књ. I, Београд, Министарство финансија.
  • Чубриловић, Васа (2003) Васа Чубриловић, „Први српски устанак“, Први српски устанак и босански Срби, Аранђеловац, Фонд „Први српски устанак“.
периодика Национални интерес 2/2022 2/2022 УДК 355(497.11)(091) 29-46