Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВИЗИОНАРСКА КРАТКОВИДОСТ СРПСКЕ ВЛАДЕ 1918. ГОДИНЕ

Сажетак

Стварање Краљевине СХС било је непотребно за Краљевину Србију и Црну Гору. Тај акт је искључиво ишао на руку Хрватима и Словенцима. Након завршетка Првог светског рата Краљевина Србија и њена војска уживали су велики углед у свету. Краљевина Србија и Црна Гора примљене су у тадашње друштво народа, када је та светска организација имала само 28 држава. Регент Александар Карађорђевић и тадашња српска влада имали су шансу да коначно реше српско национално питање. Била је то, можда, јединствена прилика у историји да се под покровитељством међународне заједнице створи српска држава на етничким српским територијама. Након тога би се могло разговарати о стварању неке врсте федерације са балканским народима. Међутим, Србија и Црна Гора су део своје државности пренеле на друге државе, а за узврат нису добиле ништа. О устројству Краљевине СХС велике примедбе имале су силе Антанте (Енглеска, Француска и Русија). Председник француске владе Жорж Клемансо (Clemenceau Georges) уместо честитке краљу у Београду шаље неку врсту саучешћа. На мировној конференцији у Версају 1919. године, када је озваничен завршетак Првог светског рата, Жорж Клемансо је тадарекао: „Приликом закључења ове наше Конференције мира, ја морам, пре него што сиђем са овог подијума да изразим своје велико жаљење што са политичке позорнице света нестаје једно велико историјско име, а то је Србија.”

кључне речи:

Референце

  1. Ђоровић, В. Историја Југославије, Народно дело, Београд, 1933.
  2. Ђорђевић, Ж. Сатирање Српства у 19 и 20 веку, Том I, Драслар, Београд, 2012.
  3. Клаић, В. Босна подаци о земљопису и повијести Босне и Херцеговине, 1. дио Земљопис, Матица Хрватска, Загреб, 1878.
  4. Крестић, Ђ. В. Српско хрватски односи и југословенска идеја у другој половини 19. века, Нова књига, Београд 1988.
  5. Ћоровић, В. Црна књига патње Срба Босне и Херцеговине за време светског рата 1914-1918, Југословенски досје, Београд, 1989.
  6. Јанковић, Д. Србија и Југословенско питање 1914-1915, Институт за савремену историју, Београд, 1973.
  7. Васовић Мекина, С. „Ода аустроугарској агресији”, недељник Печат, бр. 329, од 1. августа 2014.
  8. Ђорђевић, П. Ђ. Србија и Југословени за време рата 1914-1918, Графичко предузеће Просвета, Београд, 1922.
  9. Јовановић, М. Ј. Стварање заједничке државе (Срба, Хрвата и Словенаца), књига трећа, Српска књижевна задруга, коло XXXIII, бр. 223, Београд, 1930.
  10. Гаћиновић, Р. Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002.
  11. Јовановић, С. Политичке и правне расправе (Краљевина СХС), БИГЗ, Београд, 1990.
  12. Давыдович Левин, И. Националъный вопрос в послевоенной Европе, Москва, 1934.
  13. Holborn, The Political Collapse of Europe, New York, 1951, стр. Х.
  14. Екмечић, М. Стварање Југославије 1790-1918, II том, Просвета, Београд, 1990.
  15. West, Black Lamb and Gray Falcon, The Record of a Jour­nay through Yugoslavia in 1937., London, 1942.
  16. Живојиновић, Д. Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914-1920, Нолит, Београд, 1980.
  17. Manhattan, А. The Vatican in World Politics, New York, 1949.
  18. Ишек, Т. Дјелатност Хрватске сељачке странке Босни и Херцеговини до завођења диктатуре, Свјетлост, Сарајево, 1981.
  19. Шишић, Ф. Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1918, Наклада Матице хрватске, Загреб, 1920.
  20. Gelfand, The Inquiry, American Preparations for Peace, 1917-1919, New Haven, 1963.
  21. Mäder, R. Потпуни људи, Озбиљна ријеч католичком народу, напосе католичкој младежи, Осијек, 1922.
  22. Реџић,Е. Југословенски раднички покрет и национално питање у Босни и Херцеговини (1916-1941), Свјетлост, Сарајево, 1983.
  23. Стошић, А. Велики дани Србије 1914-1918 Сведочења друго, исправљено издање, Крушевачки гласник, Студенски културни центар Београд, Друштво за ослободилачке ратове до 1918, Крушевац, 2000.
  24. Екмечић, М. Ратни циљеви Србије 1914, БИГЗ, Београд, 1973.
  25. Gibbons, A. Н. PhD, The New MOr of Europe 1911-1914, децембар 1914.
  26. Шепић, Д. Писма и меморандуми Супила 1914-1917, Научно дело, Београд 1967.
периодика Национални интерес 1/2016 УДК 94(497.11)“1918“ 163-190