Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

VIZANTIJSKI MILENIJUM

Sažetak

Prikaz knjige: Hans Georg Bek, Vizantijski milenijum, Clio/ Glas srpski, Beograd/Banja Luka 1998.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 94(495.02)(049.3 471-475
ç