Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ, ПРИКАЗИ, ИСТОРИЈСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЈЕРМОЛОВИЧ: ОСНОВНИ ИНСТИТУТИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА КОНТИНЕНТАЛНЕ ЕВРОПЕ (X-XV ВЕК)

Сажетак

Приказ:

Виктор Иванович Ермолович, 2021. Основныи институты гражданского права средњовековой Сербии и стран континентальной Европы (X-XVвв.), Минск: БГЭУ, стр. 301.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 3/2022 3/2022 УДК 347(497.11)(4)“09/14“(049.3) 281-283