Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO KAO PROTEKTIVNI FAKTOR OD ULASKA U RIZIK SIROMAŠTVA

VISOKO OBRAZOVANЈE KAO PROTEKTIVNI FAKTOR OD ULASKA U RIZIK SIROMAŠTVA I PODRŠKA KARIJERNIM ORIJENTACIJAMA MLADIH

Sažetak

Naučne studije i strategije EU na teme siromaštva, socijalne isključenosti i nezaposlenosti ističu da obrazovni nivo pojedinca ima statistički značaj za potencijalno javljanje siro¬maštva i nezaposlenosti. Istovremeno, što je viši prosječni nivo obrazovanja, to je manja mogućnost za ulazak u rizik siromaštva i nezaposlenosti. Ovaj rad preispituje aktivnosti na području visokog obrazovanja Crne Gore i stimuluse koje aktuelni sistem visokog obrazovanja pruža karijernim orijentacijama mladih. Hipoteza koju testiramo u ovom radu glasi: „trend usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom Crne Gore može limitirati proces visokog obrazovanja, iako je država već sada prilično daleko od evropskih standarda u pogledu broja visokoobrazovanih stanovnika“. Pretpostavili smo da takve intencije ne predstavljaju dobar podsticaj politikama borbe protiv siromaštva i nezaposlenosti nego upravo suprotno, ograničavaju njihovu efikasnost. Da bismo dokazali gore navedenu hipotezu, neophodno je utvrditi sljedeće: a) Da postoji negativna korelacija između broja obrazovanih i broja siromašnih u nekoj državi; b) Da postoji diskrepanca između broja visokoobrazovanih u Crnoj Gori i broja obrazovanih na nivou Evropske unije; v) Da karijerne orijentacije mladih zavise od kreiranje ambijenta u visokom obrazovanju koji će stimulativno uticati na njihov ljudski kapital.

Ključne reči:

Reference

  1. Вујић Видоје, „Глобална интеракција образовања и тржишта рада“, у зборнику: Трендови развоја: Универзитети у промјенама…“, (приредио проф. др Владимир Катић), Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Златибор, 2015, стр. 1-4.
  2. Ђорђевић Снежана, Анализе јавних политика, Чигоја штампа, Београд, 2009.
  3. Завод за статистику Црне Горе, Школска спрема и образованост у Црној Го­ри, Подгорица, 2005.
  4. Завод за статистику Црне Горе, Образовна структура становништва у Црној Гори, Подгорица, 2011.
  5. Awan Masood Sarwar, Malik Nouman, Sarwar Haroon, Waqas Muhammad, „Im­pact of Education on Poverty Reduction“, International Journal of Academic Research, Human Resocurce Ménagement, Academic Research Society, num­ber 3/2011, 659-664.
  6. Esping Andersen Gospe, „Socijalna država za XXI stoljeće?“, u zborniku: Socijal­na država u 21. stoljeću, privid ili stvarnost? (priredili: Siniša Zrniščak, Gojko Bežovan, Zoran Šućur, Vladimir Puljiz), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006, str. 29-61.
  7. Raffo Carlo, Dyson Alan, et al., Education and poverty. A critical review of theory, policy and practice, Joseph Rowntree Foundation JRF, York, United Kindom, 1997.
  8. Tilak Jandxala, Education and its Relation to Economic Growth, Poverty, and Inncome Distribution: Past evidence and further analysis, World Bank, Washing­ton DC, 1989.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2016 УДК 378:330.34(497.16) 59-69
ç