Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ВЕЗА ПАРТИЈСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ И ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У ЕМПИРИЈСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Сажетак

Постојећи фонд научне литературе, нарочито оне из области политичких наука и политичке економије, у релативно обимној мери садржи студије које су се бавиле истраживањем утицаја партијских идеологија на економске исходе, конкретније – на јавну потрошњу. Географско-политички овај научни фонд може бити подељен у две групе: прва се односи на радове аутора који су испитивали утицај партијске компоненте на потрошњу у развијеним демократијама, док се друга односи на несразмерно мањи број студија у којима је ова корелација доказивана на случајевима тзв. нових демократија, углавном оних са истока европског континента. Упркос укупно великом броју истраживања и бројним доказима у корист хипотезе, политикологија и даље није дала дефинитиван одговор у погледу јачине ефекта који идеологија има на фискална кретања, те се на концу ради о још увек актуелној дебати међу истраживачима – иако се она одвија са мањим интензитетом него крајем двадесетог века.

кључне речи:

Референце

  • Aaskoven, L. & Lassen, D. D. „Political Budget Cycles“, in W. R. Thompson, Oxford Research Encyclopedia of Politics, Oxford University Press, 2017.
  • Bäck, H., Meier, H. E. &Persson, T. „Party Size and Portfolio Payoffs: The Proportional Allocation of Ministerial Posts in Coalition Governments“,The Journal of Legislative Studies, 15/1, 2009, 10-34.
  • Berry, W. D. & Lowery, D. Understanding United States Government Growth: An Empirical Analysis of the Postwar Era, Praeger, New York,1987.
  • Blais, A., Blake, D. & Dion, S. „Do Parties Make a Difference? Parties and the Size of Government in Liberal Democracies“,American Journal of Political Science, 37/1,1993, 30-62.
  • Bove, V. &Efthyvoulou, G. „Political Cycles in Public Expenditure: Butter vs. Guns“,Sheffield Economic Research Paper Series, No. 2013016,The University of Sheffield, 2013.
  • Browne, E. C. & Franklin, M. N. „Aspects of Coalition Payoffs in European Parliamentary Democracies“,The American Political Science Review, 67/2, 1973, 453-469.
  • Golden, D. G. & Poterba, J. M. „The Price of Popularity: The Political Business Cycle Reexamined“,American Journal of Political Science, 24/4, 1980, 696-714.
  • Imbeau, L. M., Petry, F. &Lamari, M. „Left-right party ideology and government policies: A meta-analysis“,European Journal of Political Research, 40/1, 2001, 1–29.
  • Kitschelt, H. „Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies“,Party Politics, 1/4, 1995, 447-472.
  • Kittel, B. &Obinger, H. „Political Parties, Institutions, and the Dynamics of Social Expenditure in Times of Austerity“,Journal of European Public Policy, 10/1, 2003, 20-45.
  • Klomp, J. & de Haan, J. „Politicalbudgetcyclesandelectionoutcomes“, PublicChoice, 157/1-2, 2013, 245-267.
  • Laver, M. & Budge, I. Party Policy and Government Coalitions,The Macmillan Press, London, 1992.
  • Laver, M. &Shepsle, K. A. Making and Breaking Governments, Cambridge University Press, 1996.
  • Lewis-Beck, M. & Rice, T. W. „Government Growth in the United States”, Journal of Politics, 17/1, 1985, 2-30.
  • Manifesto Project, Internet, https://manifesto-project.wzb.eu/, 13.01.2020.
  • Markus, G. „Party System and Cleavage translation in Hungary“,Working Papers of Political Science, No. 3, Institute for Political Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1996.
  • Murrell, P. „The Size of Public Employment: An Empirical Study“,Journal of Comparative Economics, 9/4, 1985, 424-437.
  • Pavlović, D. &Bešić, M. „The Budget Dilemma and Public Spending: Evidence from Ten Postcommunist Countries“,Serbian Political Thought, 10/2, 2014, 133-157.
  • Pavlović, D. & Bešić, M. „Political institutions and fiscal policy: evidence from post-communist Europe“,East European Politics, 35/2,2019, 220-237.
  • Pampel, F. & Williamson, J. B. „Welfare Spending in Advanced Industrial Democracies, 1958-1980“,American Journal of Sociology,93/6,1988, 1424-1456.
  • Pickering, A. &Rockey, J. „Ideology and the Growth of Government“,The Review of Economics and Statistics, 93/3, 2011, 907-919.
  • Potrafke, N. „Does government ideology influence budget composition? Empirical evidence from OECD countries“,Economics of Governance, 12/2, 2011, 101-134.
  • Rice, T. W. „The Determinants of Western European Government Growth 1950-1980“,Comparative Political Studies, 19/2, 1986, 233-257.
  • Rueschemeyer, M. &Wolchik, S. L. „The Return of Left-Oriented Parties in East Germany and the Czech Republic and Their Social Policies“, in L. J. Cook, M. A. Orenstein & M. Rueschemeyer, Left Parties and Social Policy in Postcommunist Europe, 109-143, Westview Press, Oxford, 1999.
  • Solano, P. L. „Institutional Explanation of Public Expenditure among High Income Democracies“,Public Finance, 38/3, 1983, 440-458.
  • Schmidt, M. G. „When Parties Matter: A Review of the Possibilities and Limits of Party Influence on Public Policy“,European Journal of Political Research, 30/2, 1996, 155-183.
  • Swank, D. H. „The Political Economy of Government Domestic Expenditure in the Affluent Democracies, 1960 – 1980“,American Journal of Political Science, 32/4, 1988, 1120-1150.
  • Tavits, M. &Letki, N. „When Left Is Right: Party Ideology and Policy in Post-Communist Europe“,American Political Science Review, 103/4, 2009, 555–569.
  • Frey, B. „Politico-Economic Models and Cycles“,Journal of Public Economics, 9/2, 1978, 203-220.
  • Fukuyama, F. „The End of History?“,The National Interest, 16 (Summer 1989), 3-18.
  • Хејвуд, Е. Политичке идеологије: Увод, Завод за уџбенике, Београд, 2005.
  • Hibbs, D. A. „Political parties and macroeconomic policy“,American Political Science Review, 71/4,1977, 1467-1487.
  • Hicks, A. & Swank, D. H. „On the Political Economy of Welfare Expansion: A Comparative Analysis of 18 Advanced Capitalist Democracies, 1960-1971“,Comparative Political Studies, 17/1, 1984, 81-119.
  • Holzner, M. „Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe“,WIIW Working Paper, No. 71, Wiener InstitutfürInternationaleWirtschaftsvergleiche, Wien, 2010.
  • Cameron, D. R. „The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis“,American Political Science Review, 72/4, 1978, 1243-1261.
  • Careja, R. &Emmenegger, P. „The Politics of Public Spending in Post-Communist Countries”, East European Politics and Societies, 23/2, 2009, 165-184.
  • Carruthers, B. G. & Babb, S. L. Economy/Society: Markets, Meanings, and Social Structure, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 2000.
  • Castles, F. G. &Mair, P. „Left-Right Political Scales: Some “Expert” Judgments“,European Journal of Political Research, 12/1, 1984, 73-88.
  • Coman, E. E. „When left or right do not matter: Ideology and spending in Central and Eastern Europe“,Research & Politics, 6/1, 2019, 1-9.
  • Comiskey, M. „Electoral Competition and the Growth of Public Spending in 13 Industrial Democracies, 1950 to 1983“,Comparative Political Studies, 26/3, 1993, 350-374.
  • Cook, L. J. & Orenstein, M. A. „The Return of the Left and Its Impact on the Welfare State in Poland, Hungary and Russia“, in L. J. Cook, M. A. Orenstein & M. Rueschemeyer, Left Parties and Social Policy in Postcommunist Europe, 47-108, Westview Press, Oxford, 1999.
  • Crepaz, M. „Consensus versus Majoritarian Democracy: Political Institutions and their Impact on Macroeconomic Performance and Industrial Disputes“, Comparative Political Studies, 29/1, 1996, 4-26.
периодика Политичка ревија 1/2020 1/2020 УДК 329.058:330.567.4 285-309