Izaberi jezik:
Tema broja

DRUŠTVENE PROMENE I PROTIVREČNOSTI

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I DRUŠTVO

Sažetak

Autor smatra da će razvoj VI – u delu koji se odnosi na pojedinca – verovatno ići ka stvaranju neke vrste „digitalnog ’Ja’“, dok će u ravni faktografije o društvu starinsku statistiku zameniti sveobuhvatni snimak života pojedinaca i kolektivnih entiteta. Pored revolucionarnih dostignuća, na platformi VI razvija se i suprotan trend – erodiranje same intelektualnosti: zavisnost od velikog broja aplikacija koje troše energiju i vreme i slabe moć racionalnog rasuđivanja i poimanja sveta. Druga vrsta izazova jesu socijalne posledice. Zamenjujući ljudski rad VI doprinosi polarizaciji savremenih društava na povlašćene bogataše i stručnjake i na plebs koji VI koristi kao potrošač roba i kao konzument jevtine zabave, zaostajući ne samo u materijalnom bogatstvu, već i u oblasti saznanja i analitike. U radu su pored analitičkog i sintetičkog metoda korišćeni i metodi iskustvenih istraživanja, koje je autor sprovodio tokom svoje poslovne i univerzitetske karijere.

Ključne reči:

Reference

  1. Бранковић Србобран, Методологија друштвеног истраживања, Завод за уџбенике, Београд 2014.
  2. Бранковић Србобран „Социјалне мреже и нове могућности друштвеног истраживања“, Култура полиса, Институт за политичке студије, Београд, бр. 20/2013.
  3. Бранковић Србобран „Напредна истраживања комуникације на друштвеним мрежама – један аналитички модел“, Часопис за комуникацију и медије ЦМ, Институт за усмеравање комуникација, Нови Сад, Факултет политичких наука, Београд, бр. 32/2014.
  4. Бранковић Србобран, „Дигитално друштво и структурне промене савременом у друштву“ у зборнику: Структурне промене у савременим друштвима (приредили: Срђан Шљукић, Душан Ристић), Филозофски факултет, Нови Сад, 2016, стр. 7-22.
  5. Barhan, Anton Shakhomirov, Andrey „Methods for Sentiment Analysis of Twitter Messages“, Тhe 12th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Oulu, Finland 5-9 November 2012, ISSN 2305-7254, стр. 215-222.
  6. Craig, William Lane Doctrine of God (part 9), Internet, http://www.reasonablefaith.org/defenders-2-podcast/transcript/s3-9, 25/03/2017.
  7. Kamarinou Dimitra, Millard Christopher, Singh Jatinder, Machine Learning with Personal Data, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies, Research Paper 247, London, 2016.
  8. Mitchell Tom M, Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997, XV.
  9. Oracle, Internet, http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/wp-big-data-with-oracle-521209.pdf, 10. 2011.
  10. Piketty Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Cambridge, London 2014.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2017 УДК 004.8:316.6 13-32
ç