Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ДРУШТВО

Сажетак

Аутор сматра да ће развој ВИ – у делу који се односи на појединца – вероватно ићи ка стварању неке врсте „дигиталног ’Ја’“, док ће у равни фактографије о друштву старинску статистику заменити свеобухватни снимак живота појединаца и колективних ентитета. Поред револуционарних достигнућа, на платформи ВИ развија се и супротaн тренд – еродирање саме интелектуалности: зависност од великог броја апликација које троше енергију и време и слабе моћ рационалног расуђивања и поимања света. Друга врста изазова јесу социјалне последице. Замењујући људски рад ВИ доприноси поларизацији савремених друштава на повлашћене богаташе и стручњаке и на плебс који ВИ користи као потрошач роба и као конзумент јевтине забаве, заостајући не само у материјалном богатству, већ и у области сазнања и аналитике. У раду су поред аналитичког и синтетичког метода коришћени и методи искуствених истраживања, које је аутор спроводио током своје пословне и универзитетске каријере.

кључне речи:

Референце

  1. Бранковић Србобран, Методологија друштвеног истраживања, Завод за уџбенике, Београд 2014.
  2. Бранковић Србобран „Социјалне мреже и нове могућности друштвеног истраживања“, Култура полиса, Институт за политичке студије, Београд, бр. 20/2013.
  3. Бранковић Србобран „Напредна истраживања комуникације на друштвеним мрежама – један аналитички модел“, Часопис за комуникацију и медије ЦМ, Институт за усмеравање комуникација, Нови Сад, Факултет политичких наука, Београд, бр. 32/2014.
  4. Бранковић Србобран, „Дигитално друштво и структурне промене савременом у друштву“ у зборнику: Структурне промене у савременим друштвима (приредили: Срђан Шљукић, Душан Ристић), Филозофски факултет, Нови Сад, 2016, стр. 7-22.
  5. Barhan, Anton Shakhomirov, Andrey „Methods for Sentiment Analysis of Twitter Messages“, Тhe 12th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Oulu, Finland 5-9 November 2012, ISSN 2305-7254, стр. 215-222.
  6. Craig, William Lane Doctrine of God (part 9), Internet, http://www.reasonablefaith.org/defenders-2-podcast/transcript/s3-9, 25/03/2017.
  7. Kamarinou Dimitra, Millard Christopher, Singh Jatinder, Machine Learning with Personal Data, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies, Research Paper 247, London, 2016.
  8. Mitchell Tom M, Machine Learning, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997, XV.
  9. Oracle, Internet, http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/wp-big-data-with-oracle-521209.pdf, 10. 2011.
  10. Piketty Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Cambridge, London 2014.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 004.8:316.6 13-32