Изабери језик:
Тема броја

УТИЦАЈ ВЕРЕ И ВЕРСКИХ СУКОБА НА ПОЛИТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ

ВЕРСКИ СУКОБ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ПОСЛЕДИЦЕ ПО БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Међуетничке напетости које су на територији БиХ кулминирале ратним сукобима 1992-1995. године биле су, по многим мишљењима, потенциране и религиозним набојима и симболизмом, а динамика и интензитет сукоба је био додатно подржан верским елементом. С обзиром на изузетан утицај које верске заједнице имају на простору Западног Балкана, потребно је објаснити узроке настанка овог феномена и негативне последице таквих односа који су још и даље снажно присутни. Циљ рада је да се кроз историјски преглед генезе и узрока, дају одговори на питања, да ли је у БиХ дошло до верског сукоба због кога је угрожена њена безбедност? Колика је била улога религије и верских заједница при ескалацији сукоба, и да ли је угрожавање безбедности било искључиво на верској основи? Указује се на неопходност објективног сагледавања изазова, ризика и претњи који могу да утичу на развој мултикултуралног и мултирелигијског босанскохерцеговачког друштва и безбедности БиХ. Јасно је да без активног позитивног односа верских заједница, истински суживот и помирење нису могући, па стога истичу њихову велику одговорност и утицај на стање безбедности БиХ.

кључне речи:

Референце

  • Буџак Горан, Ракић Миле, „Одрживост институционалних капацитета Републике Србије у условима глобализације”, Српска политичка мисао, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 220.
  • Врцан Срђан, „Вјера у вртлозима транзиције“, Ревија – Далматинске акције, Глас Далмације, Сплит, 2001, стр. 89.
  • Ђуро Шушњић,  Религија I – II, Чигоја штампа, Београд, 1998. стр. 205.
  • Јевтић Мирољуб, „Ханефијски фикх и модерна српска правна историја“, Анали Правног факултета у Београду, год. LV, 2/2007, стр. 47-66.
  • Јефтић Мирољуб, „Верски чинилац у савременим балканским односима“, Зборник: Савремени процеси и односи на Балкану, Факултет политичких наука и ИМПП, Београд, 1997, стр. 305.
  • Лучић Дејан, Павелићев тестамент, завјера против српског народа, АИЗ “Досије“ Београд, 1990, стр. 75-77.
  • Милашиновић Срђан и Милашиновић Милашин, Основи теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2007.
  • Миленковић Снежана, „Молитва између науке и религије“, Наука – Религија – Друштво, Прво издање, САНУ, Београд, 2002, стр. 108-120
  • Милутиновић Милутин, „Карактеристике грађанског рата у Босни и Херцеговини, Сварог, 1/2010, Бањалука, 2010, стр. 49-74.
  • Мрдуљаш Саша, „Теодозијева подјела Римског царства 395. године“, Нова присутност, в. 3, 2007, стр. 417-433.
  • Муслимовић, Фикрет, „Одбрана Републике БиХ“, Љиљан, Сарајево, 1995, стр. 206.
  • Ракић Миле, Буџак Горан, „Геополитички положај Срба у Републици Српској и избори 2014. године“, Политичка ревија, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2015. стр. 44.
  • Стрика Давор, Да ли је у БиХ дошло до сукоба цивилизација, Актуелности, Banja Luka College, стр. 10.
  • Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  • Танасковић Дарко, „Како је бити панисламиста у Босни“, Политеиа, бр. 5, Бањалука, 2013, стр. 165-176.                                                 
  • Braun E. Michael, Ethnic Conflict and International Security, Princeton University Press, 1995. pg. 76.
  • Casanova Jose, Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago, 1994, pg.4.
  • Patric James, Goetze David, Evolutionalry Theory and Ethnic Conflict, Praeger, London, 2001, pg. 153- 164;
  • Mojzes Paul, Religion and the War in Bosnia, Scholar Press, Atlanta, 1998, pg. 89.
  • Burg Steven, The Political Integration of Yugoslavia’s Muslims / Determmination of Success and Failure, Carl Beck papers, No. 203, Pitrsburg, 1983, pg. 12.
  • ФишерРоџер, Пут ка сагласију или преговори без поражених, Москва1990стр38.
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 2-674:355.02(497.6)”1992/1995” 53-67