Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВЕХАБИЈЕ КАО ПРОДУЖЕТАК СЕЛЕФИЈЕ?

Сажетак

Овај рад се бави проучавањем вехабија као продужетка селефије. Аутор указује на то да и око самог назива овог исламског политичког покрета постоји велики број несугласица. Ово је пут који су поставиле прве три генерације и он мора бити непроменљив. Припадници овог покрета сами себе називају селефијама истичући тиме да они представљају праве муслимане.

 

кључне речи:

Референце

  1. Abdul Hakim, Da’wa al-muqavama al-islamija al-alemija
  2. Muhamed Redžeb Al-Bijumi, Al-nahda al-islamija fi sijer al’amiha almu’asirin, (трећи део) – Серија исламских студија: 13. година, Књига прва: Академија за Исламске студије, Каиро (1402.h.g./1982.g.)
  3. al-Muslimun, бр. 20 od 19.8.1415. године по хиџри
  4. Sejid Qutb: el-Mu’allim fi el-tariq, Dar el-Šuruq, Bejrut -Kairo, 10. изд.
  5. el-Hilafet va el-Mulk,Dar el-Qalam
  6. Ibn Baza, Зборник фетви и разних чланака Salih el-Fuzana, I’anet el-mustefid, објашњење књиге el-Tavhid Muha­meda Ibn Abdul Vehaba (1/279)
  7. Ibn Tejmije, Der’u ta’arud el-akli ve el-nakli
  8. el-Džuvejni, el-Burhan fi usuli el-fikhi, 1/121.
  9. Suhejl el-Džijad у коментару књиге el-Džihad min bulug al-maram, 1/227.
  10. e-Ra’j el-sadid fi: hal jukal fulan šehid? el-Šamrija, са фетвама које забрањују самоубилачке операције
  11. Al-Haqiqa va Al-Madžaz
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 28:323.28 283-300