Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

VATIKAN U OGLEDALU PRAVOSLAVLЈA

Sažetak

Prikaz zbornika: Nebeska geopolitika: Vatikan i međunarodni odnosi, (priredio Zoran Milošević), Centar akademske reči, Šabac i Međunarodna slovenska akademija, Moskva, 2016, str. 178

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nаcionalni interes 1/2016 УДК 327::911.3(456.31)”19/20” (082)(049.3) 249-254
ç