Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI GLOBALNE POLITIKE

VARKA EVROPSKE HARMONIJE – Raspolućeni unipolarizam Evropske Unije

Sažetak

U analizama spoljnopolitičkih odnosa, naročito stvarnosti velikih strategija planetarnog dosega, primena pregrejanog diskursa kolektivne simpatije i međusobne ljubavi naroda i država, najčešće ne daje željene saznajne plodove. Pragmatičnost višestranih i raznolikih, globalnih i regionalnih inte­resa upućuje na „rashlađenu“, neemotivnu analizu saosećanja i podrške. Interesi, dabome, prethode svemu u politici, osim u iracionalnim političkim situacijama kada neko, sledeći svoje varljive osećaje, može da radi, i to uporno, protiv vlastitih nacionalnih i državnih interesa. Još je gore kada se, racionalizovanjem neutemeljenih sentimenata, ili zapadanjem u kolektivni sindrom „kiselog grožđa“, vrši samouništenje. Tada ne pomaže vajkanje nacije i države kao žrtve, nad zlom srećom i hudom istorijskom sudbinom. Nije od pomoći ni malodušno ukazivanje na neodoljivu nadmoć onog činioca koji želi da naudi, ili već pravi štete. U takvim slučajevima, prevashodni životni interes jednog naroda je nezaštićen i neostvaren, jer je na delu njegovo odricanje i opovrgavanje.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 323+327(4-672EU) 57-86
ç