Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I POLITIČKI SISTEM

VANREDNO STANJE – francusko iskustvo

Sažetak

Vanredno stanje je klasičan ustavnopravni insti­tut koji je uobičajeno prisutan u najvišem pravnom aktu velikog broja zemalja. Razlog postojanja ove pravne ustanove, njen raison d’être, je najtešnje povezan sa najznačajnijim vrednostima kojima teži svaki savremeni pravni poredak. Stabilnost institucija, očuvanje društvenog poretka, celovitost državne teritorije, kontinuitet vlasti, red, mir, sloboda, poštovanje garantovanih ljudskih prava – sve je to predmet zaštite vanrednog stanja i srodnih institucija, koje prati, po prirodi stvari, i odgovarajući instrumentarij za sprovođenje adekvatnih mera. Naravno, primena neuobičajenih, često i radikalnih mera, povlači određene nedoumice i izaziva nužno kontraverze pa i kritike, bilo da se radi o unutrašnjoj ili spoljašnjoj opasnosti koja je prouzrokovala sprovođenje vanrednih normi. Ciljevi ovog rada su da prikaže lepezu mera kojima raspolaže francusko pravo radi ostvarivanja gore navedenih zadataka, izdvoji pojedine (pogodne, čini nam se) teorijske osno­ve i hipoteze na kojima počivaju vanredni pravni režimi, kao i da sugeriše osnovne zaključke na osnovu iskustva primene vanrednog stanja. Razume se da sve navedeno nezaobilazno jednim delom zadire i u polje političke procene svrsishodnosti primene pojedinih mera kao i određenih političkih posledica, tako da verujemo da je ova tema interesantna kako za pravnike, tako i za politikologe. Uzeli smo svesno slučaj Francuske kao zemlje koja ima bogato i zanimljivo (a rekli bismo itekako poučno) iskustvo u ovoj oblasti, za koje mislimo da bi moglo biti korisno proučiti ga na praktičnom, kao i uobličiti ga dodatno na teorijskom nivou.

Ključne reči:

Reference

  1. Caille, Pascal, ”La loi du 3 avril 1955 entre maturation et dénaturation”, Revue du droit public, N° 2-2007.
  2. Jacquinot, Nathalie, ’’Le juge constitutionnel et le juge administratif face à l’état d’urgence“, Mélanges en faveur de Louis Favoreu.
  3. Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 16ème édition, 2007.
  4. Lexique des termes juridiques, Larousse, 16ème édition.
  5. Pascal, Blaise, Les pensées, Maxi-Poche, 2005.
  6. Robin, Marie-Monique, ’’Escadrons de la mort, l’école française’’, 2008.
  7. Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, Maxi-Poche, 1996.
  8. Saint-Bonnet, François de, L’état d’exception.
  9. Стојадиновић Миша, ,,Од теорије социјалних конфликата до њихових решења’’, Политичка ревија, стр. 59-82, 04/2009.
  10. Thénaut, Sylvie, ’’Le destin d’une loi (1955-2005)’’, conférence.
  11. Чавошки, Коста, Увод у право, Службени гласник, 2009.
  12. ’’Je suis contre la peine de mort’’, Histoire, N°253, 2001.
  13. http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 342.77(44) 165-184
ç