Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ВАНРЕДНО СТАЊЕ – француско искуство

Сажетак

Ванредно стање је класичан уставноправни инсти­тут који је уобичајено присутан у највишем правном акту великог броја земаља. Разлог постојања ове правне установе, њен raison d’être, је најтешње повезан са најзначајнијим вредностима којима тежи сваки савремени правни поредак. Стабилност институција, очување друштвеног поретка, целовитост државне територије, континуитет власти, ред, мир, слобода, поштовање гарантованих људских права – све је то предмет заштите ванредног стања и сродних институција, које прати, по природи ствари, и одговарајући инструментариј за спровођење адекватних мера. Наравно, примена неуобичајених, често и радикалних мера, повлачи одређене недоумице и изазива нужно контраверзе па и критике, било да се ради о унутрашњој или спољашњој опасности која је проузроковала спровођење ванредних норми. Циљеви овог рада су да прикаже лепезу мера којима располаже француско право ради остваривања горе наведених задатака, издвоји поједине (погодне, чини нам се) теоријске осно­ве и хипотезе на којима почивају ванредни правни режими, као и да сугерише основне закључке на основу искуства примене ванредног стања. Разуме се да све наведено незаобилазно једним делом задире и у поље политичке процене сврсисходности примене појединих мера као и одређених политичких последица, тако да верујемо да је ова тема интересантна како за правнике, тако и за политикологе. Узели смо свесно случај Француске као земље која има богато и занимљиво (а рекли бисмо итекако поучно) искуство у овој области, за које мислимо да би могло бити корисно проучити га на практичном, као и уобличити га додатно на теоријском нивоу.

кључне речи:

Референце

  1. Caille, Pascal, ”La loi du 3 avril 1955 entre maturation et dénaturation”, Revue du droit public, N° 2-2007.
  2. Jacquinot, Nathalie, ’’Le juge constitutionnel et le juge administratif face à l’état d’urgence“, Mélanges en faveur de Louis Favoreu.
  3. Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 16ème édition, 2007.
  4. Lexique des termes juridiques, Larousse, 16ème édition.
  5. Pascal, Blaise, Les pensées, Maxi-Poche, 2005.
  6. Robin, Marie-Monique, ’’Escadrons de la mort, l’école française’’, 2008.
  7. Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, Maxi-Poche, 1996.
  8. Saint-Bonnet, François de, L’état d’exception.
  9. Стојадиновић Миша, ,,Од теорије социјалних конфликата до њихових решења’’, Политичка ревија, стр. 59-82, 04/2009.
  10. Thénaut, Sylvie, ’’Le destin d’une loi (1955-2005)’’, conférence.
  11. Чавошки, Коста, Увод у право, Службени гласник, 2009.
  12. ’’Je suis contre la peine de mort’’, Histoire, N°253, 2001.
  13. http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 342.77(44) 165-184