Изабери језик:
Тема броја

НАЦИЈА, ИСТОРИЈА, НАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ

УЗРОЦИ ПРВИХ СУКОБА СРБА И АЛБАНАЦА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Сажетак

Од периода настанка првих националних држава у XIX веку, односе два најмногољуднија народа на Балкану, Срба и Албанаца, карактеришу сукоби који су резултат суштинских разлика, верске, културолошке и традиционалне природе. Разлике и неједнакости које из њих проистичу, су настали превасходно као последица исламизације Албанског становништва током XVII века и успостављања система доминације једне нације над другом, као основног принципа на којем се заснивао суживот у Отоманском царству. Таква неједнакост је допринела масовном исељавању Срба са Косова и Метохије и њиховој делимичној исламизацији при чему су успостављене разлике, присутне и у садашњости, које пресудно утичу на интензитет сукоба у будућности. У раду издвајамо преломне догађаје који су суштински определили и утицали на успостављање постојећих разлика и развоја будућих односа између два народа Срба и Албанаца, а то су: 1) масовна исламизација албанских племена током XVII века; 2) преузимање позиције Великог везира од стране Албанаца на Порти и 3) Велика сеоба Срба са Косова и Метохије. Резултате рада заокружујемо констатацијом да су новоуспостављене културолошке и социјалне разлике између Срба и Албанаца значајно утицале на интензитет и трајање будућих сукоба, док је подршка треће стране имала одлучујући утицај на коначни резултат конфликта.

кључне речи:

Референце

  • Батаковић Душан, Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Чигоја штампа 2008.
  • Богдановић Димитрије, Књига о Косову, Београд: Војна књига-Народна књига, 1999.
  • Борозан Ј. Ђорђе, Велика Албанија 1939-1945 порекло, идеје и пракса, дисертација, Београд 1993. године.
  • Вукановић П. Татомир, Словенска симбиоза породице Ђурђа Кастриота Скендербега, Врањски гласник, Врање 1971.
  • Григорије Божовић, Мој Колашин, Приштина, 1994.
  • Димић Љубодраг и Ђорђе Борозан, Југословенска држава и Албанци, Тематска збирка докумената, I – II 1998.
  • Ђуричић Милутин, Обичаји и веровања Албанаца, Београд: прив. издање, 1994.
  • Ђурић Слађана, Крвна освета на Косову и Метохији, дисертација Београд 1996.
  • Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања,
  • Зборник радова, Косово и Метохија – прошлост, садашњост, будућност, Београд: САНУ, 2007.
  • Здравковић Хелена, Политика жртве на Косову, Београд, Eтнолошка библиотека, 2005.
  • Имами Петрит, Срби и Албанци кроз векове, Београд: Самиздат, 1999.
  • Мишић Саша, Политика Југославије према Албанији у периоду од 1924-1927. године, магистарска теза, Београд 2005.
  • Плана Енвер, Косово према реформама у Турској крајем XIX и почетком XX века, Београд, дисертација 1973.
  • Радовановић Милован, Косово и Метохија антропогеографске, историјскогеографске, демографске и геополитичке основе, Београд Службени гласник, 2008.
  • Стули Бернард, Албанско питање 1875-1882, дисертација 1959.
  • Ћоровић Владимир, Историја Срба, Београд: Лирика, 2002.
  • Храбак Богумил, Призренска арбанашка лига 1887-1881, Београд, 1998.
  • Kola Paulin, The Search for Greater Albania, London, C. Hurst and Company, 2003.
  • Poulton Hugh, Suha Taji‑Farouki, Muslim Identity and the Balkan State, London, Hurst and Company, 1997.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 94(=163.41)(=18)"12/20“ 183-204