Tema broja

IZAZOVI REFORME SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNE ZAŠTITE

UZROCI BESKUĆNIŠTVA U VOJVODINI

Sažetak

Beskućništvo opisuje stanje ljudi koji nemaju stalno mesto boravka i nisu u mogućnosti da ga steknu. Beskućništvo kao takvo utiče na veliki broj ljudi, nezavisno od pola i starosti, prati ga poseban način i stil života, kao i poseban sistem vrednosti koji ima elemente subkulture. Kroz ispitivanje korisnika Prihvatilišta i prihvatne stanice u Novom Sadu, kao jedine organizovane usluge socijalne zaštite beskućnika na teritoriji Vojvodine, autori ovog rada će pokušati da ispitaju glavne uzroke i faktore koji doprinose nastanku beskućništva u Vojvodini, i to sve u cilju boljeg razumevanja problema sa kojima se beskućnici suoačavaju. Takođe, u radu se ukazuje na rizične grupe beskućništva, kao i na urgentnost potrebe za kreiranjem programa prevencije, odnosno strategija za rešavanja problema beskućništva.

Ključne reči:

Reference

  1. Жарковић Б, Петровић М, Тимотијевић, М: Без куће без дома: резултати истраживања бескућништва у Србији. Housing center, Београд, 2012.
  2. Милосављевић Милосав. Девијација и друштво. Драганић, Београд, 2003.
  3. Council of Europen Union, Joint report by the Commisssion and the Council of social inclusion, Brussels. 2004.
  4. Мarpsat, M. Тhe problem of definitions: points of similarity and difference, cuhp-conference paper, Brussels, 2005.
  5. Ravenhill, M. The Culture of Homelessness. Aashtage. Aldershot, 2008
  6. Ringheim K. At Risk of Homelessness: The Roles of Income and Rent. Institute for Research on Poverty at the University of Wisconsin, Madison. 1990.
  7. http://www.feantsa.org/files/freshsrart/toolkist/ethos.pdf
  8. https://wordpress.com/obrazovna-struktura-stanovnistva-republike-srbije-popis-2011
PERIODIKA Socijalna politika 1/2015 УДК 316.343-057.66+364-55(497.113) 119-130
ç