Izaberi jezik:
Tema broja

USTAVNA RASPRAVA I BRISELSKI SPORAZUM

UZ DILEMU O KONTROLI USTAVNOSTI BRISELSKOG SPORAZUMA

Sažetak

Ovaj rad je u formu naučnog članka pretočeno izlaganje autora koji je bio učesnik javne rasprave u postupku za ocenu ustavnosti Prvog sporazuma o principima normalizacije odnosa Beograda i Prištine, tzv. Briselskog sporazuma. Dajući svoj odgovor na pitanje prirode tzv. Briselskog sporazuma, ukazujući na njegovu sadržinsku neustavnost itd., autor nema dilemu da u sukobu načela suprematije Ustava i načela političke celishodnosti u ustavnoj državi prednost mora imati prvo. Kakvu god odluku Ustavni sud da donese, ovaj tekst je pokušaj da se doprinese svedočenju o periodu u kojem se Ustavni sud našao pred teškom dilemom između lojalnosti Ustavu, čija je realnost u značajnoj meri dovedena u pitanje, s jedne, i prepuštanja politici da ovo pitanje reši prihvatajući stanovište da je Briselski sporazum politički, a ne pravni akt, s druge strane.

Ključne reči:

Reference

  1. Вучић, Оливера/ Петров, Владан/ Симовић, Дарко, Уставни судови бивших југословенских република, Досије, Београд, 2010.
  2. De Villiers, Michel/ Le Divellec, Armel, Dictionnaire du droit constitutionnel, Si­rey, Paris, 2013.
  3. Марковић, Ратко, Извршна власт, Савремена администрација, Београд, 1980.
  4. Марковић, Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  5. Петров, Владан, „Размишљања о улози српске уставноправне науке у другој декади 21. века“, Устав Републике Србије — пет година после (2006-2011) (приредио, Милан Петровић), Правни факултет у Нишу, Правни факултет у Крагујевцу, Ниш, 2011,
  6. Пословник о раду Уставног суда, „Службени гласник РС“, бр. 103/13.
  7. Реферат судије известиоца мр Томислава Стојковић у предмету ИУо-360/2009.
  8. Уредба бр. 2001/9 о Уставном оквиру за привремену самоуправу на Косову, http,//www.minoritycentre.org/sites/default/files/FrameworkPocket_SRB_Dec.pdf, 10/06/2014.
  9. Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, бр. 98/2006.
  10. Закон о Уставном суду, „Службени гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011, 18/13 – Одлука УС.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 341.24(497.11:497.115)“2013“:342.4(497.11) 111-120
ç