Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ МАСОНА НА СТВАРАЊЕ И ПОЛИТИКУ СХС

Сажетак

Аутор ће у раду на основу релевантне архивске грађе и до­ступне литературе да анализира развој слободног зидарства међу Србима и Хрватима до 1929. године као и међуоднос истог са јачањем српско-хрватских политичких веза. Посматрати ће се и про­блематика стварања јужнословенске државе, концепт унутрашњег уређења, њен развој и унутрашњи политички сукоб те са поменутим процесима настојати да повежу дешавања међу слободним зидарима.

кључне речи:

Референце

  Архивска грађа
  Необјављена

  1. Архив Југославије, фонд Ђуре Поповића.
  2. Свеучилишна књижница у Сплиту, легат А. Трумбића.

  Објављена

  1. Јанковић Д, Кризман Б (1964), Грађа о стварању југославенске државе (1.1­20.12. 1918), Београд, Институт друштвених наука.

  Периодика

  1. Вечерње новости од 18.4 2004 www.новости.рс
  2. Гласник II/1926
  3. Демократија, 709/6.11 1921.
  4. Неимар, II/1923
  5. Обзор, LXIX/1928
  6. Шестар, I/1921

  Мемоари

  1. Блажевић Ј, (1978) Тражио сам црвену нит, Загреб, „Загреб“
  2. Прибићевић С, (1990) Диктатура краља Александра, Загреб, Глобус.

  Монографије, расправе, чланци

  1. Банац И, Национано питање у Југославији (поријекло, повијест, политика), Загреб, Глобус, 1988.
  2. Banac I, (Spring 1992) The Fearful Assymetry of War: The Causes and Consequ­ences of Yugoslavia’s Demise, Daedalus, vol.121, no.2, The Exit from Com­munism: 141-174.
  3. Banac I, (Oct.1992) Yugoslavia, The American Historical Review, Vol.97, No.4: 1084 1104.
  4. Вујовић Б, Београд културна ризница, ИДЕА И Војноиздавачки завод Бео­град, 2003.
  5. Гавриловић Д, (2007) У вртлогу национализма, Stylos, Нови Сад.
  6. Гавриловић Д, (2008) Светозар Прибићевић и Стјепан Радић у Сељачко-демократској коалицији, Serbo-Croat Relations in The 20th Century History and Perspectives, Institute for Historical Justice and Reconciliation Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad, Novi Sad: 21-36.
  7. Гавриловић Д, (2010) Политичка активност Светозара Прибићевића у стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, The Shared History, Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation Hague, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje Novi Sad, Sremska Kamenica: 177-194.
  8. Гавриловић Д, (2011) Рад слободних зидара на српско-хрватској сарадњи до почетка Првог светског рата, рад изложен на међународној научној конфе­ренции, “The First World War and Balkan Knot, Belgrade.
  9. Глигоријевић Б, (1970) Демократска странка и политички односи у Краљевини СХС, Београд, Институт за савремену историју.
  10. Матковић Х, (1972) Светозар Прибићевић и Самостална демократска странка до шестојануарске диктатуре, Загреб, Свеучилиште у Загребу, Институт за хрватску повијест.
  11. Maček V, (1957) In The Struggle for Freedom, New York, Pennsylvania State Uni­versity Press.
  12. Мужић И, (2001) Масонство у Хрвата, Сплит, Лаус.
  13. Ненезић З, (1987) Масони у Југославији (1764-1980), Београд, Народна књига.
  14. Николић З, (2010) Масонски симболи у Београду, Београд, Службени гласник.
  15. Полужански Д, (1940) Масарикова Нова Европа, Нова Европа, књ. XXXIII, бр.1, од 26.1. 1940.
  16. Радаковић М, (2011) Народ и нација теоријске школе и правци, Политичка ревија, год.(ХХШ) X, вол.30, бр.4/2011:1-18.
  17. Стојановић Ђ, Гавриловић Д, (2011) Од модерне парадигме вођства ка пост-модерној парадигми вођства, Српска политичка мисао бр.1, год.18, вол.31:11-38.
  18. Стојковић С. Ј, (2001) Слободно зидарство, његов циљ и принципи, његова прошлост и садашњост, Београд, ЛДИЈ.
  19. Шуваковић У, (2010) Друштвене промене и регулисање положаја политичких партија у Краљевини Србији и прве две југословенске државе, Српска политичка мисао, бр.3/2010, год.17, вол. 29: 317-332.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 061.236.6:32(497.1) 403-422