Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

UTICAJ KULTURE „PROBUĐENOSTI“ NA BEZBEDNOST CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Sažetak

Predmet ovog rada je da istraži kauzalitet između evoluirajućih kulturnih modela Zapada i društava Centralne i Istočne Evrope koja su od kraja Hladnog rata prihvatala i emulirala te kulturne modele u cilju što bržih integracija u Zapad. Cilj rada je da pokaže na koji način trenutni liberalni konsenzus i trenutna kulturna paradigma, kultura probuđenosti, utiču na horizontalne i vertikalne aspekte bezbednosti ovih država. Korišćene metode su teorijsko-interpretativna, istorijska metoda, metoda analize primarnih, sekundarnih i tercijarnih izvora, metoda naučne analogije. U radu autori daju preciznu sliku dominantne zapadne kulturne paradigme i političko-bezbednosne aspekte, i njihove refleksije na društva postkomunističkih zemalja, sa detaljnijim osvrtom na primer Ukrajine, koja je zbog kompleksnosti situacije i mnoštva događaja istovremeno najreprezentativniji primer. U zaključnim poglavljima autori proveravaju teorijske teze eminentnih naučnika kroz prizmu razvoja i trenutnog stanja političke, kulturne i bezbednosne situacije u postkomunističkim zemljama, ali i definišu kauzalitete između trenutne kulturne paradigme i stvarnog stanja stvari u predmetnom regionu. Na kraju, autori daju kratak pregled potencijalnih bezbednosnih izazova i pretnji u Centralnoj i Istočnoj Evropi kao rezultat opisanih kulturno-društvenih odnosa i sprega.

Ključne reči:

Reference

  • Бјелајац, Жељко. 2014. „Алијенација човека у ери научнотехнолошког развоја као узрок пораста и разноликости организованог криминалитета“, Култура полиса, XI (2014), 25: 385-396.
  • Bjelajac, Željko. 2016. „Islamska država – između mita i stvarnosti“, Međunarodni problemi, 1/2016: 54-71.
  • Bjelajac, Željko. 2017. Bezbednosna kultura – Umeće življenja, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
  • Бјелајац Жељко и Филиповић Александар. 2018. „Предговор“, у: „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“, ур. Жељко Бјелајац и Александар Филиповић, посебно издање, Култура Полиса, 7-8.
  • Деспотовић, Љубиша. 2018. „Кинеска дискретна геополитичка трансгресија ка Балкану и безбедносни идентитет Србије“, Политика националне безбедности, 2/2018, 31-40.
  • Картје, Рајмон. 1951. Ратне тајне откривене на суђењу у Нирнбергу, Београд: ИП ФНРЈ – Међународни проблеми.
  • Krastev, Ivan and Holmes, Stephen. 2019. The Light That Failed – A Reckoning, London: Allen Lane.
  • Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man, London: Penguin.
  • Hagan, Joe. 2019. „Joaquin Phoenix on The Joker Controversy”, Vanity Fair, November 2019.
  • Hough, Peter. 2004. Understanding Global Security, New York: Routledge.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2020 2/2020 УДК: 351.78:316.7(4-191.2-11) 175-193
ç