Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ХРВАТСКОГ УЛАСКА У НАТО И ЕВРОПСКУ УНИЈУ НА БЕЗБЕДНОСТ БАЛКАНА

Сажетак

Чланство у НАТО-у и Европској унијије Хрватској донело нова права и обавезе на пољу безбедности, што се одразило на безбедност читавог Балкана. У анализи ових последица аутор полази од две теорије копенхашке школе безбедности: теорије регионалних безбедносних комплекса (ТРБК) и секторског приступа безбедности. Проматрањем безбедносне архитектуре Балкана кроз ТРБК, дошло се до закључка да је Балкан део европског безбедносног комплекса унутар кога, због неједнаког успеха у евроатлантским интеграцијама, постоји и Западни Балкан као својеврстан регионални безбедносни поткомплекс. Како нерешени посткомфликтни проблеми нису нестали чланством у НАТО-у и Европској унији, Хрватска није ,,отишла“ са Западног Балкана, већ се данас налази на пресеку две безбедносне заједнице, једне зреле и једне незреле. Ипак, позиција Хрватске на Балкану јесте ојачана, што представља безбедносни изазов за сваки од пет сектора безбедности. Будући да све преостале балканске земље желе у Европску унију, а већина и у НАТО, да ли ће се овај изазов претворити у претњу или у шансу зависи од тога да ли ће Хрватска употребити или злоупотребити своју нову позицију.

кључне речи:

Референце

  1. Buzan, Barry, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Wheatsheaf, Brighton, 1983.
  2. Buzan, Barry and Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  3. Cruise, Rebecca J. and Suzette R. Grillot, ,,Regional Security Community in the Western Balkans: A Cross-Comparative Analysis“, Journal of Regional Security, (Београдски центар за безбедносну политику, Београд, бр. 1/2013).
  4. Deutsch, Karl et. al, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Greenwood Press Publishers, New York, 1957.
  5. Ејдус, Филип, Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои, Београдски центар за безбедносну политику и Службени гласник, Београд, 2012.
  6. European Commission, Regional cooperation in the western Balkans, A policy priority for the European Union, Internet, europa.eu/enlargement/pdf/nf5703249enc_web_en.pdf‎, 20/04/2015.
  7. European Union, The Treaty of Lisabon, Interenet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=EN, 20/04/2015.
  8. Kavalski, Emilan, Extending the European Security Community, Constructing Peace in the Balkans, Tauris Academic Studies, London and New York, 2007.
  9. Симић, Предраг, ,,Извештај Карнегијеве задужбине за међународни мир о балканским ратовима из 1914. и 1996. године“, Историјски записи, (Историјски институт Црне Горе, Подгорица, бр. 1-2/2013).
  10. Vlada Republike Hrvatske, Prijedlog odluke o sudjelovanju oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu, Internet, https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2014/192%20sjednica%20Vlade//192%20-%2017e.pdf, 20/04/2015.
  11. Vlada Republike Hrvatske, Prijedlog odluke o sudjelovanju oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini, Internet, https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2014/192%20sjednica%20Vlade//192%20-%2017c.pdf, 20/05/2015.
  12. Wæver, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup and Pierre Lemaitre. Identity, Migration and New Security Agenda in Europe, Pinter, London,1993.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 327.51(497.5)+327.39(497.5)(4-672EU)]:355.02(497) 119-138