Tema broja

SRBIJA U VRTLOGU EKONOMSKE KRIZE - globalni i lokalni činioci -

UTICAJ EKONOMSKE KRIZE NA ZEMLJE U TRANZICIJI – ČLANICE EU

Sažetak

U 2009. godini navršilo se dve decenije od pada Berlinskog zida i početka tranzicije bivših socijalističkih zemalja. Za većinu ovih zemalja tranzicioni hod po mukama nije bio lak, ali su 2004. i 2007. godine, neke od najuspešnijih zemalja postale članice Evropske unije. To je potvrda da su ove zemlje, za relativno kratko vreme, uspele da se prilagode zahtevima i kriterijumima Evropske unije. Pristupanje EU, je „preko noći“ značajno popravilo standard većine stanovnika ovih novoprimljenih članica. Slavlje i opijenost činjenicom da pripadaju zajednici evropskih demokratskih naroda je delimično splasnulo, kada se shvati­lo da članstvo u EU, osim značajnih prednosti, podrazumeva i velika odricanja. Dolazak stranog kapitala je doneo i drugačija pravila ponašanja. Tranzicija je za kratko vreme dovela do oštre polarizacije, na mali broj veoma bogatih i vrlo moćnih pojedinaca i veći broj pauperizovanih građana, koji su naporno radili da bi zadržali radno mesto i pristojna primanja. U ekstremno lošem položaju su se našli tranzicioni “gubitnici”, koji su izgubili ranije pozicije i radna mesta. Dinamični razvoj ovih zemalja je vremenom malaksavao, a nezadovoljstvo radnika je bilo sve glasnije. Globalna i veoma teška ekonomska kriza, po svoj prilici, veoma teško će pogoditi ovu grupaciju zemalja, što nije neočekivano, imajući u vidu, da je strani kapital u ovima zemljama imao ključnu ulogu u podsticanju ukupnog privrednog razvoja. S obzirom da se i razvijene zemlje takođe nalaze u veoma ozbiljnoj krizi, sasvim je izvesno da će priliv stranog kapitala u narednih nekoliko godina biti ozbiljno smanjen. Osim toga, zbog politike očuvanja radnih mesta, kompanije iz razvijenijih zemalja će najpre zatvarati filijale u drugim zemljama. Da je kriza u ovim zemljama stvarnost, potvrđuju i zahtevi za pomoć MMF-a i Svetske banke, koji npr. u slučaju Mađarske iznosi čak 26,5 milijardi dolara. S obzirom da se i Srbija nalazi u sličnoj poziciji, kao i da ozbiljno aplicira za članstvo u EU, u referatu će bi­ti analizirani najvažniji aspekti proteklog razvoja ovih zemalja i Srbije, posledice dejstva tekuće ekonomske krize, kao i predlozi mera za njeno efikasno savladavanje.

Ključne reči:

Reference

  1. EBRD winds back growth forecasts as global crisis de­epens, http:www.ebrd.com/new/pressrel
  2. European Commission, (2009), Directorate General for Economic and Financial Affairs, Economic Fore­cast, Spring 2009., European Economy 3/2009.
  3. Government of the Republic of Hungary, (2007), Upda­ted Convergence Programme of Hungary, 2007-2011, Budapest, Budapest, http;//www2.pm.gov.hu/web/hoe. nsf
  4. IMF, (2009),Word Economic Outlook, Crisis and reco­very, April 2009. http://www.imf.org
  5. De Melo at al, (1996), Paterns of Transition from Plan to Market, The World Bank Economic Review, 10(3)
  6. А. Мервар, (2002), Економски раст и земље у транзицији, Привредна кретања и економска политика 92/2002, Загреб
  7. Р. Мрдаковић Цветковић, (2006), Привредни развој и прилив иностраних средстава у земље у транзицији, Економски анал, бр. 171/2006.
  8. Ministry for National Development and Economy, Overview of the curent situation and procpects of the Hungarian economy, http:www.nfgm.gov.hu
  9. М. Оте, (2009), Слом долази, Романов, Бања Лука
  10. LJ. Savić, Collapse of the serbian industrialization mesage for the future, (2007). International conference „Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics“ Economic Policy and the Development of Serbia, the Faculty of Economics, Belgrade
  11. London Summit – Leaders’ Statement, (2009), http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409. pdf
  12. http//www.capital.ba/bankrotstvo-gm-dovodidržavuna-kormilo-kompanije/
  13. http:/www.balkanmagazin.net/kolumna/novosti_i_politika/ekonomska_kriza_u_sjedinjenim_državama.xtml
  14. http://www.nspm-rs/hronika/samit-g20-hiljadu-milijardi-dolara-za-borbu-protiv-krize.html?alphabet
  15. http://www.imf.org./external/pubs/ft/survey/so/2008/ car110608a/.html
  16. www.fren.org.yu
  17. www.nbs.yu
  18. http//pks.komora.net
  19. www.razvoj.sr.gov.yu
  20. www.statserb.sr.gov.yu
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2010 УДК: 338.124.4(4-672EU) 127-154
ç