Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УСТАВНО ПИТАЊЕ У КАРАЂОРЂЕВОЈ СРБИЈИ

Сажетак

Уставно питање у Србији наметнуло се већ у време Првог српског устанка. Радом су обухваћени најважнији уставни акти и чиниоци уставне борбе, као и унутрашње и спољно-политичке околности у којима су се уставне борбе водиле и акти доносили.

кључне речи:

Референце

  1. М. Ђорђевић, Уставни развитак Србије, Лесковац, 1970.
  2. М. Вукићевић, Улога задруге у нашој борби за ослобођење, Београд, Парна штампарија народно-радикалне странке, 1892.
  3. М. М. Вукићевић, Карађорђе I, Београд, Слово љубве, 1981, стр. 99.
  4. Прота Матеја, Мемоари, Београд, СКЗ, 1893.
  5. С. Новаковић, Уставно питање и закони Карађорђева времена, Београд, 1907.
  6. С. Новаковић, Васкрс државе српске, Н. Сад, 1904.
  7. Л. Арсенијевић. Баталака, Историја српског Устанка
  8. Н. Попов, Србија и Русија, Београд, 1870.
  9. П. И. Поповић, Француско-Српски односи за време првог српског устанка, Београд, 1933.
  10. Јелачић, Русија и Балкан, Београд, 1940.
  11. С. Караџић, Српска историја нашег времена, Београд, 1977.
  12. Јовановић, Карађорђе и његове војводе, Београд, 1938.
  13. Љ. Кандић, Нека питања уставног развитка државе првог српског устанка, Зборник радова ПФ у Новом Саду, 1967-68.
  14. М. Миловановић, Уставност србијина, Српски Књижњвни Гласник.
  15. М. Владисављевић, Развој уставности у Србији, Београд. Политика и друштво, 1938.
  16. Д. Јанковић, Историја државе и права Србије у XIX веку, Београд, 1952.
  17. Р. Самарџић. Косовско опредељење, Београд, СКЗ, 1990.
  18. М. Екмечић, Дуго кретање од клања до орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 324.4(497.11)”1804/1813” 211-230