Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРАВУ И ПОЛИТИЦИ

Сажетак

У овом раду аутор коментарише положај чувара уставности уставни суд из угла политике и права. Уставни суд у транзиционом систему пуном промена и обрта, какав је српски, објективно нема услове да у потпуности изгради ауторитет једног од највиших државних органа у хоризонталној равни власти. Правна регулатива није једина водиља рада Уставног суда; политички циљеви и интереси, артикулисани деловањем „политичких“ власти, незаобилазно усмеравају рад Уставног суда у Србији. И поред низа значајних уставних надлежности, Уставни суд за сада не успева да оправда улогу која му је уставима додељена. Недовољна изграђеност, стабилност и поштовање парламентарних института омогућава политици да прелази уставне границе. У том смислу, Уставни суд један од стубова система, у остваривању својих права делује као орган који је и под политиком и под правом, што се одражава на функционисање државне власти у целини.

 

кључне речи:

Референце

  1. Булајић, С., Чувар француског устава, Београд, 2006.
  2. Вучетић, С., Улога Уставног суда у процесу транзиције у Србији, Зборник радова „Уставни суд Србије – у сусрет новом уставу“, Београд, 2004
  3. Ђорђевић, Ј., Устав и политичке науке, Глас САНУ Одељења друштвених наука, Београд, 10/1961.
  4. Ђорђевић, Ј., Нови уставни систем, Београд, 1964.
  5. Ђорђевић, Ј., Политички систем, Београд, 1980
  6. Крбек, И., Уставно судовање, Загреб, 1960.
  7. Лукић, Р., Уставност и законитост, Београд, 1966.
  8. Марковић, Р., Устав Републике Србије, Предговор: Устав Републике Србије од 2006 критички поглед, Београд, 2006
  9. Пајванчић, М., Устав је погажен, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад.
  10. Пајванчић, М., Уставно право – посебни део, Нови Сад, 2007
  11. Паркс, Х. Б., Историја САД, Београд, 1985
  12. Самарџић, С., Систем власти у новом уставу Србије, Зборник радова „Устав­ни суд Србије у сусрет новом уставу“, Београд, 2004
  13. Смердел, Б., Уставни суд Југославије и неки проблеми политичког правосуђа, Зборник радова: Улога и место уставног судства у друштвено политичком систему, Београд, 1986
  14. Срук, Ј., Делегатски скупштински систем, Загреб, 1982.
  15. Томић, З., Устав ипак није погажен, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад.
  16. Фира, А., Уставност и политика, Нови Сад, 1984.
  17. Фира, А., Уставни суд у Уставу Републике Србије од 1990, Архив за правне и друштвене науке, 2-3/1991, Београд.
  18. Фира, А., Независност судства и уставни суд, Архив за правне и друштвене науке, 3/1994, Београд.
  19. Фира, А., Енциклопедија уставног права бивших југословенских земаља – Уставно право Републике Србије и Републике Црне Горе, II, Нови Сад, 1995.
  20. Чавошки, К., Судска контрола уставности – досадашња пракса, спорна питања и предлози, Зборник радова „Криза и реформа правосуђа“, Београд, 2001.
  21. Шпадијер, Б., Уставно судство и партијски плурализам, Зборник радова „Уставни суд Србије у сусрет новом уставу“, Београд, 2004.
  22. Устав Републике Србије од 1990.
  23. Устав Републике Србије од 2006.
  24. Закон о Уставном суду од 2007.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 342.565.2:32(497.11) 239-252