Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE U PRAVU I POLITICI

Sažetak

U ovom radu autor komentariše položaj čuvara ustavnosti ustavni sud iz ugla politike i prava. Ustavni sud u tranzicionom sistemu punom promena i obrta, kakav je srpski, objektivno nema uslove da u potpunosti izgradi autoritet jednog od najviših državnih organa u horizontalnoj ravni vlasti. Pravna regulativa nije jedina vodilja rada Ustavnog suda; politički ciljevi i interesi, artikulisani delovanjem „političkih“ vlasti, nezaobilazno usmeravaju rad Ustavnog suda u Srbiji. I pored niza značajnih ustavnih nadležnosti, Ustavni sud za sada ne uspeva da opravda ulogu koja mu je ustavima dodeljena. Nedovoljna izgrađenost, stabilnost i poštovanje parlamentarnih instituta omogućava politici da prelazi ustavne granice. U tom smislu, Ustavni sud jedan od stubova sistema, u ostvarivanju svojih prava deluje kao organ koji je i pod politikom i pod pravom, što se odražava na funkcionisanje državne vlasti u celini.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Булајић, С., Чувар француског устава, Београд, 2006.
  2. Вучетић, С., Улога Уставног суда у процесу транзиције у Србији, Зборник радова „Уставни суд Србије – у сусрет новом уставу“, Београд, 2004
  3. Ђорђевић, Ј., Устав и политичке науке, Глас САНУ Одељења друштвених наука, Београд, 10/1961.
  4. Ђорђевић, Ј., Нови уставни систем, Београд, 1964.
  5. Ђорђевић, Ј., Политички систем, Београд, 1980
  6. Крбек, И., Уставно судовање, Загреб, 1960.
  7. Лукић, Р., Уставност и законитост, Београд, 1966.
  8. Марковић, Р., Устав Републике Србије, Предговор: Устав Републике Србије од 2006 критички поглед, Београд, 2006
  9. Пајванчић, М., Устав је погажен, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад.
  10. Пајванчић, М., Уставно право – посебни део, Нови Сад, 2007
  11. Паркс, Х. Б., Историја САД, Београд, 1985
  12. Самарџић, С., Систем власти у новом уставу Србије, Зборник радова „Устав­ни суд Србије у сусрет новом уставу“, Београд, 2004
  13. Смердел, Б., Уставни суд Југославије и неки проблеми политичког правосуђа, Зборник радова: Улога и место уставног судства у друштвено политичком систему, Београд, 1986
  14. Срук, Ј., Делегатски скупштински систем, Загреб, 1982.
  15. Томић, З., Устав ипак није погажен, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 3/2003, Нови Сад.
  16. Фира, А., Уставност и политика, Нови Сад, 1984.
  17. Фира, А., Уставни суд у Уставу Републике Србије од 1990, Архив за правне и друштвене науке, 2-3/1991, Београд.
  18. Фира, А., Независност судства и уставни суд, Архив за правне и друштвене науке, 3/1994, Београд.
  19. Фира, А., Енциклопедија уставног права бивших југословенских земаља – Уставно право Републике Србије и Републике Црне Горе, II, Нови Сад, 1995.
  20. Чавошки, К., Судска контрола уставности – досадашња пракса, спорна питања и предлози, Зборник радова „Криза и реформа правосуђа“, Београд, 2001.
  21. Шпадијер, Б., Уставно судство и партијски плурализам, Зборник радова „Уставни суд Србије у сусрет новом уставу“, Београд, 2004.
  22. Устав Републике Србије од 1990.
  23. Устав Републике Србије од 2006.
  24. Закон о Уставном суду од 2007.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 342.565.2:32(497.11) 239-252
ç