Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI UZROCI VELIKOG RATA

USTAVNI SISTEM KRALJEVINE SRBIJE UOČI VELIKOG RATA: LOKALNA (SAMO)UPRAVA

Sažetak

Poslednju četvrtinu veka pred Veliki rat, Srbija je, uz prekid od bezmalo jedne decenije, bila zemlja parlamentarizma. Ustav Kraljevine Srbije od 1888. se u ustavnopravnoj nauci obično smatra najboljim ustavnim aktom u istoriji srpske ustavnosti, jer je prihvatio gotovo sve najmodernije evropske demokratske institucije svoga vremena, dok je Ustav od 1903. bio njegov „dvojnik“ – njegovo novo, dopunjeno i popravljeno izdanje. Jedna od najvažnijih tekovina evropske demokratije jeste lokalna samouprava, koju su ovi ustavi položili na nove temelje, umnogome različite od onih koje su postavili raniji srpski ustavi. U ovom radu je ukratko prikazana evolucija lokalne samouprave u Srbiji pre donošenja Ustava od 1888, kao i rešenja koja su taj Ustav i zakoni koji su iz njega proizašli predvideli za taj oblik teritorijalne decentralizacije. U periodu vladavine kralja Aleksandra Obrenovića prvo je vraćen na snagu Namesnički ustav od 1869, a zatim donesen i novi, Oktroisani ustav od 1901, čija rešenja nisu bila u skladu sa načelima demokratije i parlamentarizma. Posebna pažnja posvećena je i periodu od 1903. do 1918, kada je Ustav od 1888. ponovljen kao Ustav od 1903, ali nije bio praćen odgovarajućim zakonodavstvom u sferi lokalne samouprave. Na kraju, data je ocena jednih i drugih rešenja.

Ključne reči:

Reference

  1. Влатковић, Милан, Право локалне самоуправе, Бесједа, Бања Лука, 2008.
  2. Димитријевић, Предраг, Вучетић, Дејан, Систем локалне самоуправе, Службени гласник, Београд, 2011.
  3. Гузина, Ружица, Општина у Србији 1839-1918, Рад, Београд, 1976.
  4. Ђурђев, Александар Б., Локална самоуправа, Универзитет у Новом Саду – Правни факултет – Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 1997.
  5. Јевтић, Драгош, Поповић, Драгољуб, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 1997.
  6. Јовичић, Миодраг, Лексикон српске уставности 1804-1918, Филип Вишњић, Београд, 1999.
  7. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа – старе и нове недоумице, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  8. Маринковић, Радивоје, Марковић, Саво, Локална самоуправа у Србији и Црној Гори до 1918, Стална конференција градова, Београд, 1995.
  9. Марковић, Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  10. Никић, Федор, Локална управа Србије у XIX и XX веку, Геца Кон, Београд, 1927.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2014 УДК 342.4:352.07(497.11)“1888/1918“ 17-33
ç