Izaberi jezik:
Tema broja

EKONOMIJA I KRIZA

URUŠAVANJE LJUDSKOG KAPITALA U SRBIJI: DIMENZIJE, UZROCI I MOGUĆNOSTI NJEGOVOG ZAUSTAVLJANJA

Sažetak

Tokom druge polovine 20. i početkom 21. veka prirodni priraštaj stanovništva Srbije je imao opadajući trend. Proces depopulacije Srbije je rezultat istorijskih zbivanja, kulturno-istorijskog nasleđa i mentaliteta sopstvenog stanovništva. Emigracije stanovništva su samo ubrzale taj proces. Ljudski kapital Srbije je urušen. Glavni zadaci autorovog istraživanja bili su: razmatranje istorijskog nasleđa i savremenih problema demografskog razvitka, naučno sagledavanje demografskih i nedemografskih uticaja na formiranje ljudskog kapitala i na tokove demografske tranzicije, kao i sagledavanje ekonomskih posledica biološke depopulacije. Autor iznosi argumente i tvrdi da se negativan proces može zaustaviti. Zalaže se za okupljanje istinske naučne elite iz više oblasti koja bi dobila zadatak da uradi nacrt vizije budućeg društvenog i privrednog sistema Srbije. Nakon svestranog razmatranja jednog takvog dokumenta o budućnosti Srbije, i niz konkretnih dugoročnih strategija, Parlament bi takve dokumente usvojio i brinuo o njihovoj doslednoj primeni.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Бјелобрк, Гордана, „Просечна старост становништва Србије“ Данас, 24. март 2014 (Додатак „Бизнис“, стр.4.), 2014.
  2. Ковачевић, Млађен, „Ефекти постојеће политике валутног курса и либерализације увоза“, зборник, Економска политика 2001/2002, часопис Економски анали, тематски број, јануар 2002.
  3. Ковачевић, Млађен, „Привреда Србије у раљама политике“, Економски анали, тематски број, фебруар 2004.
  4. Ковачевић, Млађен, „Стање и перспективе привреде Србије“, зборник Стање и перспективе привреде Србије, издање Институт економских наука и Банкарска академија, Београд, 2006.
  5. Ковачевић, Млађен, „Реалне и виртуелне перформансе привреде Србије у периоду 2000-2007. године“, зборник Текућа привредна кретања, економска политика и структурне промене у Србији 2007/2008, издање Научно друштво економиста (са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду), 2008.
  6. Ковачевић, Млађен, „Узроци дубоке економске кризе у Србији“, Гласник за друштвене науке, бр. 2/2010, издање Алфа универзитета из Београда.
  7. Ковачевић, Млађен, „Узроци дубоке економске кризе у Србији (II)“, Гласник за друштвене науке, бр. 4, 2012.
  8. Липовски, Александар, Геополитика, бр. 64, јун-јул, стр. 26-30, 2013.
  9. Пантић, Жељко „Старосна структура становништва и пензиони и здравствени систем Србије – Последњи ексер“ Данас, 03.2014. (додатак „Бизнис“, стр.3.).
  10. Жарковић-Ракић, Јелена, Гласник за друштвене науке, бр. 2, 2010.
  11. Живковић-Ракић, Јелена, „Екстремна незапосленост у Србији и ЕУ: последице и могућа решења“. Квартални монитор економских тренодва и политика у Србији, април-јун, 2013.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2015 УДК 314.87(497.11) 47-70
ç