Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATSKI KAPACITET POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

UREĐENJE VLASTI U USTAVU SRBIJE

Sažetak

U ovom radu izložena je ustavna struktura vlasti koja je izražena u tekstu Ustava Srbije. Ona otkriva inovativne elemente, kao i elemente koje je moguće kritikovati. Kao što je pokazano, određene opštije formulacije položaja poslanika u odnosu na svoju stranku i raspolaganje mandatima unose mogućnost dobronamerne kritike u okviru dela ustavnog teksta koji povezuje njihove mandate sa partijskim poretkom.

Ključne reči:

Reference

    1. Устав Републике Србије
    2. В. Килибарда: Политички и уставни систем, Научна књига, Београд, 1985.
    3. Р. Лукић: Увод у право, Научна књига, Београд, 1981.
    4. Р. Лукић: Методологија права, Научна књига, Београд, 1983.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 342.5:342.4(497.11) 27-46
ç