Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

UPRAVLJANJE SA ONE STRANE NACIONALNE DRŽAVE

Sažetak

Prikaz knjige: Mihael Cirn, Upravljanje sa one strane nacionalne države, Filip Višnjić, Beograd, 2003, 316 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 496-502
ç