Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА У ТРАНЗИЦИОНИМ ЗЕМЉАМА

Сажетак

Управљање озбиљним друштвеним кризама по својој природи улази у сферу политике. У раду се разматрају општи оквири изградње система за управљање кризама и ванредним ситуацијама у земљама у транзицији који, уласком у нови друштвени поредак, доживљавају темељиту трансформацију. При том управљање кризама у овим земљама суочено је, у мaњој или већој мери са политизацијом и медијализацијом криза, као и фундаменталном тензијом између домаћих (националних) и европских (западних) норми које се односе на то како решити одређену кризну ситуацију, односно у ком правцу реорганизовати структуре и институције кризног управљања. Детаљније се анализирају специфична искуства у управљању кризама у Словенији, Летонији и Бугарској.

кључне речи:

Референце

  1. Boin Arjen, “Crisis Management in Europe: A Discussion of Key Factors in Improving Safety”, paper for The NATO/Russia Advanced Research Workshop, 2-6 June, Forecasting and Preventing Catastrophes University of Aberdeen, 2003.
  2. Boin Arjen, Kofman-Bos Celesta and Overdijk Werner, “Crisis simulations: Exploring tomorrow’s vulnerabilities and threats”, Simulation & Gaming, Vol. 35 No. 3, September, p. 378-393, 2004.
  3. Brändström Annika, Malešič Marjan, Crisis Management in Slovenia: Comparative Perspectives, Crismart, National Defence College, Stockholm, 2004.
  4. Braun Aurel, “All Is Quiet on the Russian Front? Russia, Its Neighbors, and the Russian Diaspora.” In Michael Mandelbaum (Ed.). The New European Diasporas: National Minorities and Conflict in Eastern Europe. The Council on Foreign Relations, Inc. Braun, New York, p. 118-122, 2000.
  5. Hansén Dan and Stern Eric, “Transitional Crisis Management” in Eric K. Stern and Dan Hansén (eds), Crisis Management in a Transitional Society: The Latvian Experience, Elanders Gotab AB, Vällingby, р. 339-353, 2004.
  6. Hellenberg Timo and Visuri Pekka, Analysis of Civil Security System in Europe, Country Study: Latvia, Hellenberg International Oy, The research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement n°284678,
  7. Jundzis Talavs, “Institutional History of Crisis Management in Latvia“ in Eric K. Stern and Dan Hansén (eds), Crisis Management in a Transitional Society: The Latvian Experience, Elanders Gotab AB, Vällingby, р. 39-60, 2004.
  8. Kjell Engelbrekt, “Inertia, Collapse, and Renewal: Bulgaria’s Political Crises 1992–2001” in (Eds.) Engelbrekt Kjell and Förberg Markus, Managing Politicial Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procrastination, Swedish National Defense College/Swedish Emergency Management Agency/Ministry of Foreign Affairs Sweden, Stockholm, 2005.
  9. Kjell Engelbrekt, “Introduction, in Managing Political Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procrastination, eds. Engelbrekt Kjell and Markus Fröberg, Elanders Gotab, Stockholm, pp 13-26, 2005.
  10. Kešetović Želimir, Milašinović Srđan, „Krizni menadžment i slični koncepti – pokušaj razgraničenja“, Безбедност, бр. 1-2, стр. 37-58, 2008.
  11. Ratchev Valeri, SLOVENIA: Capabilities, Organisations, Policies, and Legislation in crisis management and disaster response, Institute of Information and Communication Technologies CSDM, Centre for Security and Defence Management, Reports 123, Sofia, 2015.
  12. Rosenthal Uriel, Boin R. Arjen, and Comfort K. Louise, Managing Crises: Threats, Dilemmas, Learning. Springfield, Charles C. Thomas, Illinois, 2001.
  13. Stern Eric and Sundelius Bengt, Crisis Management Europe: An Integrated Regional Research and Training Program. International Studies Perspectives 3, p. 71–88, 2002.
  14. Stern Eric, Sundélius Bengt, Nohrstedt Daniel, Hansén Dan, Newlove Lindy, and ‘t Hart Paul, “Crisis Management in Transitional Countries: The Baltic Experience.”Government and Opposition, Government and Opposition, Volume 37 / Issue 04 / October 2002, pp 524-550, 2002.
  15. Stern Eric, and Hansén Dan, (eds.), Crisis Management in a Transitional Society:The Latvian Experience, Crismart, National Defence College, Stockholm, 2000.
  16. Tagarev Todor, Ivanova Petya and Ivanova Nataly, BULGARIA: Capabilities, Organisations, Policies, and Legislation in crisis management and disaster response, Institute of Information and Communication Technologies CSDM, Centre for Security and Defence Management, Number 128, Sofia, 2015.
  17. Wildavsky Aaron B., Searching for Safety, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), 1988.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 351.862(4-672):340.5 387-404