Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

UPRAVLЈANЈE DEMOKRATSKIM (NE)POVERENЈEM

Sažetak

Prikaz knjige:
Ivan Krastev. 2013. S verom u nepoverenje: Može li demokratija da opstane kada ne verujemo svojim liderima. Beograd: Klio, 100 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2022 1/2022 УДК 321.7+316.653(049.3) 302-305
ç