Izaberi jezik:
Tema broja

Posebno izdanje 2021

UNIVERZALIZACIJA TEHNIKE I ZAPADNA KULTURA

Sažetak

Tehnizacija privrede i sveta života, koja se od pre oko jednog veka sve bržim tempom odvija na planetarnom nivou, se često tumačila i tumači kao propratna pojava ili makar kao predznak univerzalnog prodora zapadne kulture, oblikovane renesansom i prosvetiteljstvom. Ovo tumačenje počiva na dvema povezanim pretpostavkama koje se većinom nereflektivno uzimaju za osnovu. Sa jedne strane postulira se ne samo vremenski, nego sadržinski i kvalitativni kontinuitet zapadne kulture. Ona je navodno u glavnim crtama očuvala jedinstvo njenih konstitutivnih komponenata, i one sa svoje strane navodno pripadaju zajedno zato što izviru iz jednog i istog racionalnog duha. Taj duh, doduše, ispoljava se čas tehnički i ekonomski, čas politički i etički, ali naposletku želi i postiže uvek isto, kako, recimo, treba da dokaže paralelni razvoj tehnike odnosno slobodne privrede i političke slobode odnosno pravnodržavne humanosti.

Ključne reči:

Reference

Srpska politička misao - posebno izdanje 2021 Posebno izdanje 2021 УДК 008 91-98
ç