Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA, PRIVREDA I NEOLIBERALNA TRANZICIJA

UNAPREĐIVANJE EFIKASNOSTI INSTRUMENATA I PRAKSE MIRNOG REŠAVANJA RADNIH SPOROVA

Sažetak

Savremena praksa, kako ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja, pri čemu se, pre svega, imaju u vidu zemlje EU, u kojima su u najvećoj meri razvijeni koncepcija i praksa socijalnog mira, tako i zemalja tranzicije potvrđuje da se pravni okvir, svi instrumenti i mehanizmi socijalnog mira moraju posmatrati, pre svega u kontekstu društvenog okruženja, po princi­pu povratne sprege, koja podrazumeva da društveno okruženje odražava odnos relevantnih društvenih snaga, određuje osnovni okvir, i u krajnjoj liniji realne domete mehanizama i instrumenata socijalnog mira. Isto tako svi instrumenti i mehanizmi socijalnog mira moraju se posmatrati povezano, kao delovi jedne funkcionalne celine, koji služe kao oslonac jedni drugima. Ne treba posebno dokazivati da nema razvijenog efikasnog sistema kolektivnog pregovaranja bez slobode organizovanja sindikata i posloda vaca, bez odgovarajuće društvene moći ovih organizacija, da ne može biti socijalnog dijaloga ako nema razvijenog sistema kolektivnog pregovaranja, a svega toga bez prava zaposlenih na informisanje, konsultovanje, saodlučivanje. Samo kroz zajednički povezani rad ovih institucija i mehanizama moguće je graditi trajni stabilni socijalni mir. Iz toga proističe da pravne okvire, organizaciju, način rada i objektivne domete Agencije za mirno rešavanje radnih sporova treba posmatrati u aktuelnom političkom i ekonomskom društvenom kontekstu.

Ključne reči:

Reference

  1. Цасале, Г.: Трипартизам и социјални дијалог – Збирка есеја, МОР, Канцеларија Сарајево, 2002.
  2. Документација Агенције за мирно решавање радних спорова, Београд, 2010.
  3. Хасе, Р., Шнајдер, Х., Вајгелт, К.: Социјална тржишна привреда, Фондација Конрад Аденауер, Канцеларија у Београду, 2005.
  4. Kohl Н.: Social dialogue, workers rights and freedom of association in the Western Balkans – a survey after the first round of empirical research, SEER 2/2009, ETUI, Brussels, 2009.
  5. Косановић, Р.: Конвенције и препоруке Међународне организације рада, Радничка штампа, Београд, 2007.
  6. Криза и развој, зборник радова са истоименог научног скупа, Инсти­тут друштвених наука, Београд, 2010.
  7. Маџар, Љ.: Развојни потенцијал и социјална цена приватизације, Синдикати у друштву у транзицији, ЦЛДС, Београд, 1998.
  8. Маринковић, Д.: Унапређивање улоге Агенције у мирном решавању радних спорова, АМРРС, Београд, 2007.
  9. Миленковић Т.: Путеви и странпутице социјалног дијалога, Радничка штампа, Београд, 2010.
  10. Sergi B.: Economic Dynamics in transitional economies, International Bussines Press, New York, London, Oxford, 2008.
  11. Социјална политика у транзицији, зборник, Центар за проучавање алтернатива, Београд, 1999.
  12. Стајић, Д.: Тегобна транзиција, УГС „Независност”, Београд, 2004.
  13. Стојановић, И.: Економија, Мегатренд Универзитет примењених на­ука, Београд, 2002.
  14. Закон о раду, Службени гласник Србије, 2005.
  15. Закон о Социјално економском савету, Радничка штампа, Београд, 2006.
  16. Закон о мирном решавању радних спорова, Радничка штампа, Београд, 2006.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 349.2+331.109.6 199-232
ç