Izaberi jezik:
Tema broja

MEDIJI I KOMUNIKACIJE

UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH KAPACITETA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE I KRITIČKA ANALIZA DISKURSA

Sažetak

Ovaj rad bavi se fenomenom medijske komunikacije iz perspektive uslova za razvijanje njenih demokratskih kapaciteta. Polazeći od temeljne važnosti koju javnost i normativni principi njenog funkcionisanja imaju za ostvarivanje demokratije, prikazani su diskurzivni model javnosti i proces socijalnog strukturiranja medijske publike u javnost, posredstvom medijske komunikacije. Istraživanje medijskog posredovanja društvene i političke stvarnosti foku­sirano je na ulogu javnih diskursa u procesu konstrukcije društvenih reprezentacija i identiteta, s posebnim osvrtom na njegovu političku dimenziju. Označavanje stvarnosti posredstvom diskursa shvata se kao fenomen ključan za razumevanje medijske proizvodnje značenja, ali i kao svojevrsni fon svih strategija medijskih manipulacija. Posmatrana u tom kontek­stu, kritička analiza diskursa ima veliku važnost za unapređivanje demokratskih kapaciteta medijske komunikacije zato što upravo kroz analizu jezičkih (diskurzivnih) struktura razobličava poredak moći u društvu, čineći vidljivim mehanizme kojima se taj poredak uspostavlja, manifestuje i reprodukuje. Na temelju ovih analiza rad pruža konceptualne, teorijske i metodološke osnove za kritičku analizu medijskog diskursa, koja predstavlja jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje otvorenosti, racionalnosti i suverenosti javne sfere, kao konstitutivnih principa demokratske komunikacije.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Београд, 2001.
  2. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  3. Giroux, H.A., Counternarratives: cultural studies and critical pedagogi­es in postmodern spaces, New York, Routledge, 1996.
  4. Ђорђевић, Т., Политичко јавно мњење, Удружење инжењера и техничара, Београд, 1989.
  5. Канингам, Ф., Теорије демократије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  6. Милс, Р, Елита власти, Плато, Београд, 1998.
  7. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч, 64.10, 2001, стр. 151-213, Београд, 2001.
  8. Миливојевић, С, „Идеолошки рад медија”, Нова српска политичка мисао, 1-4, 2001, стр. 233-251.
  9. Миливојевић Ц., „Етика јавне речи и Public relations“, Етика јавне речи, ур. З. Вацић, ЦЛДС, Београд, 2004, стр. 135-153.
  10. Павићевић, Ђ., “Критички појмовник цивилног друштва (I)”, Јавност, Група 484, Београд, 2003.
  11. Павловић, Ј., „Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији“, Психологија, 2006, 39 (4), стр. 365-381.
  12. Пешић, М., „Јавна сфера и принцип отворености: релације приватно јавно тајно“, Српска политичка мисао, 3/2008, стр. 85-108.
  13. Пешић, М., Новаковић, А., Слобода и јавност, Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 109-110.
  14. Пешић, Ј. Критичко мишљење: од логике до еманципаторне рационалности, Институт за психологију, Београд, 2008.
  15. Пешић, Ј. „Анализа дискурса и њен однос са психологијом“, Психологија, 30 (3), 1997, стр. 263-278.
  16. Пешић, Ј., „Еманципаторна улога критичког мишљења“, Српска политичка мисао, 3-4, 2006, стр. 9-32.
  17. Price, V, „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion Research“, Communication Research, Vol. 15, No. 6, 1988, pp. 659-679
  18. Савић, С., Анализа дискурса, Филозофски факултет, Нови Сад, 1993.
  19. Fairclough, N., Critical discourse analysis: The critical study of langua­ge, London, Routledge, 1995, pp. 7.
  20. Фидлер, Р, Mediamorphosis, Clio, Београд, 2004.
  21. Фуко, М., Археологија знања, Плато, Београд, 1998.
  22. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  23. Хабермас, Ј., Јавно мњење, Култура, Београд, 1969.
  24. Халми А., Белушић, Р. „Социјалноконструктивистички приступ анализи дискурса“, Медијска истраживања, 10, 2, 2000, стр. 35-50, .37­39
  25. Wilson, J., ”Political Discourse”, The Handbook of Discourse Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blac­kwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
  26. Cotter C., “Discourse and Media”, The Handbook of Discourse Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blac­kwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
  27. Van Dijk, T., “Critical Discourse Analysis”, The Handbook of Discour­se Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds), Blackwell Publishing, Malden, Mass., 2003.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 316.774:321.7 467-490
ç