Izaberi jezik:
Tema broja

UPOREDNA POLITIKA

ULOGA ŠEFA DRŽAVE U POLITIČKOM SISTEMU ZEMALJA CENTRALNE AZIJE

Sažetak

Cilj ovog rada je da na osnovu pravnih akata, pre svega usta­va, ali i zakona koji se odnose na ovu materiju, kao i političke prakse, opiše funkcije, značaj i uloge koju politička institucija šefa države ima u političkom sistemu zemalja Centralne Azije. Šef države je u političkom sistemu svake zemlje važna institucija za funkcionisanje vlasti. Ona na svom značaju dobija pre svega u onim sistemima vlasti koji se mogu okarakterisati kao predsednički ili polupredsednički (mešoviti). Kako se sistemi vlasti centralnoazijskih republika mogu svrstati u neki od ova dva, zaključuje se da je institucija šefa države, jedna od bitnijih u političkim sistemima ovih država. Komparativnom ana­lizom ustavnog položaja i uloge koju šef države ima u politič­kom sistemu centralnoazijskih republika ovim radom obuhvaćeno je pet država Uzbekistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan. Prvi deo rada bavi se opštim karakteristikama i determinantama političkog sistema koje su zajedničke svim ovim zemljama, dok se drugi deo rada bavi konkretnim položajem i ulogom koju predsednik republike ima u ovim državama pojedinačno. Treći deo rada bavi se izazovima koji se postavljaju pred poli­tičke sisteme ovih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Кутлешић Владан, Основи права, Службени лист СРЈ, Београд 2001.
  2. Траиловић Драган, „Централна Азија и нова Велика игра главни геополитички актери“, Национални интерес, Институт за политичке студије, бр 1/2011.
  3. Стојановић Ђорђе, „Источни-азијски регионализам – идеациони контекст“, Политичкаревија, Институт за политичке студије, бр 4/2010.
  4. Крстић Зоран, Модерни недемократски режими насиља, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  5. Collins Kathleen, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  6. Пејковић Марко, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр 3/2010.
  7. Марковић Ратко, Уставно право, Службени гласник, Правни Факултет, Београд, 2009.
  8. Устав Републике Казахстан, доступно на: http://e.gov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/1_kazakhstan/kr/article/konstituciya%20 rk&lang=en
  9. Устав Републике Таџикистана, доступно на: http://legislationline.org/download/action/download/id/1649/file/5f95858dea5e2a62de84f0c7f650.pdf Устав
  10. Републике Туркменистан, доступно на: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/2960/file/Constitution%20of%20Turkmenistan-final-edited.pdf
  11. Устав Републике Узбекистан, доступно на: http://www.gov.uz/en/constitution/
  12. Устав Републике Киргистан, доступно на: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=kg
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 321+342.511](574/575) 467-483
ç